Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Akty oskarżenia

338. Akt oskarżenia przeciwko Henrykowi K.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie w dniu 13 grudnia 2016 r., skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Henrykowi K. (byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Chełmie).

Prokurator zarzucił Henrykowi K. że w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. w Chełmie, jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej, a tym samym funkcjonariusz państwa komunistycznego, przekroczył  swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał decyzje o zatrzymaniu i internowaniu 68 osób, ówczesnych działaczy opozycji, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”. W konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych na okres trwający od kilku dni do ponad roku, co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej.

Czyny zarzucone oskarżonym w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 189 § 2 kk w zbiegu z art. 231 § 1 kk, w związku z art. 11 § 2, w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016)

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Chełmie wydał decyzję o umorzeniu postępowania karnego z powodu przedawnienia karalności czynu. Prokurator w dniu 6 września 2017 r. złożył zażalenie na powyższe postanowienie sądu. Sąd Okręgowy w Lublinie, po rozpatrzeniu zażalenia prokuratora, utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego (postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r.)

Dyrektor Głównej Komisji w dniu 30 sierpnia 2018 r. wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie.

do góry