Nawigacja

Akty oskarżenia

334. Akt oskarżenia przeciwko Karolowi Konradowi W.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 29 kwietnia 2016 r., skierował do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Karolowi Konradowi W., byłemu funkcjonariuszowi PUBP w Rzeszowie.

Prokurator zarzucił oskarżonemu, że w dniu 18 marca 1953 r. w Strzyżowie (woj. podkarpackie) będąc funkcjonariuszem PUBP prześladował z powodów politycznych ze względu na przynależność do AK – Stanisława W. grożąc mu pozbawieniem wolności, jeśli nie sporządzi wykazu wszystkich sobie znanych działaczy AK.

Ponadto w marcu 1953 r. w Strzyżowie groził zabójstwem Ludwikowi W. synowi Stanisława W., w celu wywarcia wpływu na składane przez niego zeznania w sprawie działalności w AK jego ojca.

Stanisław W. w wyniku opisanych działań podejmowanych przez oskarżonego odebrał sobie życie.

Czyny zarzucone Karolowi Konradowi W. zostały opisane w art. 286§ 1 kk, art. 149 kk i art. 251 kk w zw. z art. 36 kk z 1932 r. i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016)

W dniu 3 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Strzyżowie wydał postanowienie o zawieszeniu postepowania karnego ze względu na niemożność wzięcia w nim udziału przez oskarżonego z uwagi na stan jego zdrowia.

do góry