Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

390. Akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi C.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w dniu 29 września 2022 roku skierował do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi C. – byłemu sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Włodzimierzowi C. zarzucono, że w dniu 29 grudnia 1981 roku w Częstochowie, będąc sędzią Sądu Rejonowego w Częstochowie bezprawnie pozbawił wolności Annę W. skazując ją za popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, polegającego na kontynuowaniu działalności związkowej w ramach NSZZ „Solidarność” poprzez przepisanie na maszynie ulotki, na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Prokurator Oddziałowej Komisji uznał, że działalność prowadzona przez pokrzywdzoną w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce nie wyczerpała znamion przestępstwa, również w świetle ówcześnie obowiązujących przepisów prawa, albowiem samo przepisanie treści ulotki nie było kontynuowaniem działalności związkowej. Sporządzenie ulotki o treści zaczynającej się od słów „Częstochowianie Rodacy!” stanowiło zaś wyłącznie wyraz sprzeciwu pokrzywdzonej wobec sytuacji panującej w kraju w okresie obowiązywania stanu wojennego. Zastosowanie zatem wobec Anny W. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a następnie wydanie wyroku skazującego ją na karę pozbawienia wolności było w ocenie prokuratora aktami bezprawia i represji.

Czyny zarzucone w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 165 § 2 kk z 1969 r., w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W dniu 1 września 2023 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

do góry