Nawigacja

Akty oskarżenia

332. Akt oskarżenia przeciwko Czesławowi R.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie w dniu 4 listopada 2015 r., skierował do Sądu Rejonowego w Skierniewicach akt oskarżenia przeciwko Czesławowi R.  

Prokurator zarzucił oskarżonemu, że nie później niż do 12 grudnia  1981 r., jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Skierniewicach, a tym samym funkcjonariusz państwa komunistycznego przekroczył  swoje uprawnienia w ten sposób, że wydał decyzje o internowaniu 36 osób, powołując się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. „o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”, a w konsekwencji bezprawnie pozbawił wolności pokrzywdzonych na okres powyżej 7 dni, co stanowiło formę represji i poważnego prześladowania z powodu ich przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej.

Czesławowi R.  grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Wyjaśnił, że wydając decyzje o internowaniu 36 osób był przekonany, że działał zgodnie z obowiązujący wówczas prawem, a ponadto wykonywał rozkazy przełożonych. 

Czyny zarzucone Sławomirowi O. w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 231 § 1 kk w zbiegu z art. 189 § 2 kk, w związku z art. 11 § 2, w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016)

Sąd Rejonowy w Skierniewicach w dniu 1 lutego 2017 r. uznał Czesława R. za winnego popełnienia czynów zarzuconych mu w akcie oskarżenia i wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając wykonanie kary na okres 3 lat oraz karę grzywny w wysokości 6000 zł. Ponadto sąd zobowiązał oskarżonego do przeproszenia pokrzywdzonych poprzez zamieszczenie na koszt własny, w terminie 30 dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku, na łamach Dziennika Łódzkiego (wydania sobotnio-niedzielnego) stosownego oświadczenia, którego treść określono w treści wyroku.

 

 

do góry