Nawigacja

Akty oskarżenia

331. Akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi K.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku w dniu 30 czerwca 2015 r., skierował do Sądu Rejonowego w Ciechanowie akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi K.  

Prokurator zarzucił oskarżonemu, że iż w dniach 13 grudnia 1981 r. – 14 maja 1982 r. w Ciechanowie, jako Komendant Wojewódzki MO, wydał 25 decyzji o internowaniu 25 osób, powołując się na art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany. W ten sposób pozbawił pokrzywdzonych wolności na okres od kilku dni do kilku miesięcy.

Czyny zarzucone Stanisławowi K. w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 231 § 1 kk w zbiegu z art. 189 § 2 kk, w związku z art. 11 § 2, w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016).

W dniu 3.12. 2015 r. Sąd Rejonowy w Ciechanowie ogłosił wyrok bez przeprowadzenia rozprawy, ponieważ oskarżony przyznał się do popełnienia czynów zarzucanych mu przez prokuratora. Oskarżonemu wymierzono karę łączną w wysokości 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat. Orzeczono także grzywnę w wysokości 3000 zł oraz w ramach zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nakazano zapłatę 2000 zł na rzecz jednego z pokrzywdzonych, a nadto poniesienie opłat i kosztów procesu. Wyrok podano także do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie „Czas Ciechanowa”.

do góry