Nawigacja

Akty oskarżenia

329. Akt oskarżenia przeciwko Janowi Ż.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 24 czerwca 2015 r., skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Janowi Ż.  

Prokurator zarzucił oskarżonemu, że iż w dniach okresie od grudnia 1981 r. do listopada 1982 r., w , jako Zastępca Komendant Wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa, działając wspólnie i w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim MO w Krośnie i nieustalonymi co do liczby i tożsamości funkcjonariuszami MO, podczas i w związku z urzędowaniem, pozbawił wolności lub usiłował pozbawić wolności (1 osoba) łącznie 55 osób, na podstawie wydanych przez Komendanta Wojewódzkiego Decyzji o ich  internowaniu. Decyzje wydano powołując się na art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany. Pokrzywdzeni byli  pozbawieni wolności na okres od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Jan Ż. mimo braku podstaw faktycznych i prawnych do zatrzymania tych osób, opracowywał kryteria typowania osób do internowania, a następnie brał udział w ich typowaniu, poprzez zatwierdzenie list osób przewidzianych do internowania oraz wnioskując o ich izolację oraz planując przedsięwzięcia do realizacji tych internowań.

Czyny zarzucone Janowi Ż. w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 231 § 1 kk w zbiegu z art. 189 § 2 kk, w związku z art. 11 § 2, w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 63 z 2007 r. poz. 424 j.t. z późniejszymi zmianami)

do góry