Nawigacja

Akty oskarżenia

328. Akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi O.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie w dniu 18 czerwca 2015 r., skierował do Sądu Rejonowego w Sieradzu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi O.  

Prokurator zarzucił oskarżonemu, że iż w dniach 12 - 17 grudnia 1981 r., w Sieradzu, jako Komendant Wojewódzki MO, wydał 27 decyzji o internowaniu 27 osób, powołując się na art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany. W ten sposób pozbawił pokrzywdzonych wolności na okres od kilkunastu tygodni do kilku miesięcy.

Czyny zarzucone Sławomirowi O. w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 231 § 1 kk w zbiegu z art. 189 § 2 kk, w związku z art. 11 § 2, w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155 poz. 1016)

Sąd Rejonowy w Sieradzu wyrokiem z dnia 21 grudnia 2015 r. uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów i skazał go na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Ponadto sąd orzekł karę grzywny w wysokości 900 zł. i zobowiązał oskarżonego do przeproszenia pokrzywdzonych na łamach gazety lokalnej Dziennik Łódzki w terminie do 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, w wydaniu sobotnio – niedzielnym, na pierwszej stronie, czcionką 10.

do góry