Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Akty oskarżenia

327. Akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi G.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w dniu 17 czerwca 2015 r., skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa akt oskarżenia przeciwko  Krzysztofowi G.  
Prokurator zarzucił oskarżonemu, że jako funkcjonariusz byłego Departamentu I MSW, nie będąc do tego uprawnionym, usunął i uchylał się od przekazania posiadanej dokumentacji z czynności operacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Departamentu I MSW w okresie od 1981 do 1988 r. w postaci 185 stron raportów ze spotkań i rozmów i innych dokumentów, podlegających przekazaniu do zasobu archiwalnego IPN- KŚZpNP w Warszawie.
Czyny zarzucone Krzysztofowi G., zostały zakwalifikowane przez prokuratora jako przestępstwa opisane w art. 54 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.
W dniu 28 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa wydał postanowienie na mocy którego zawiesił postępowanie w sprawie Krzysztofa G. Zdaniem sądu stan zdrowia oskarżonego stanowi długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania , co zgodnie z art. 22 § 1 kpk uzasadnia zwieszenie postępowania.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Warszawie postanowił podjąć zawieszone postępowanie, a następnie umorzyć je z uwagi na śmierć oskarżonego.

do góry