Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Akty oskarżenia

326. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi O.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 4 maja 2015 r., skierował do Sądu Rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko  Józefowi O. z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

Prokurator zarzucił Józefowi O., że w okresie od 2 sierpnia 1945 r. do dnia 31 października 1945 r. w Kolbuszowej (woj. podkarpackie), jako funkcjonariusz PUBP w tej miejscowości, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi, nieustalonymi co do liczby i tożsamości funkcjonariuszami tego Urzędu, pozbawił wolności Bronisława M., Czesława M., Józefa D. i Jana D., których przetrzymywał pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych.

W celu zmuszenia pokrzywdzonych do przyznania się do popełnienia określonych czynów i złożenia wyjaśnień na temat ich domniemanej przynależności do NSZ, w trakcie pobytu w areszcie, znęcano się nad nimi.

Czyny zarzucane Józefowi O. zostały zakwalifikowane przez prokuratora jako przestępstwa opisane w art. 248 § 1 kk i 286 § 1 kk w zw. z art. 36 kk z 1932 r. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

W dniu 13 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Legionowie uznał Józefa O. za winnego popełnienia zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów i wymierzył karę łączną 2 lat pozbawienia wolności.

do góry