Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Akty oskarżenia

324. Akt oskarżenia przeciwko Józefie S.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodniprzeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu w dniu 24 marca 2015 r. skierował doSądu Rejonowego w  Nowej Soli OśrodekZamiejscowy we Wschowie akt oskarżenia przeciwko Józefie S., zarzucając jej, żew dniu 12 grudnia 1981 r. we Wschowie, jako funkcjonariuszka MO w stopniuplutonowego, dopuściła się zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodniąprzeciwko  ludzkości, polegającej na przekroczeniu swoich uprawnień służbowychwzględem zatrzymanego działacza „Solidarności” Władysława S., poprzez nakazaniemu przez pięć minut robienia „żabek” i śmianie się z  tego, co stanowiło wyraz represji polegającejna naruszaniu prawa do humanitarnego traktowania w trakcie zatrzymania orazdziałalnie na szkodę interesu prywatnego i prześladowanie ze względówpolitycznych.

Władysław S. został wcześniej pobity wtrakcie aresztowania, wywleczony z domu, pomimo 20 stopni mrozu, w samejbieliźnie. W takim stanie znalazł się na komendzie MO we Wschowie, gdzie miałomiejsce zdarzenie, którego dotyczy niniejszy akt oskarżenia.

Czyn zarzucony oskarżonej został zakwalifikowany przezprokuratora, jako przestępstwo opisane w art. 231 § 1 kkw zw. z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP.

W dniu 27 października 2015r. Sad Rejonowy we Wschowie wydał wyrok w sprawie Józefy S. stwierdzając, iżdopuściła się ona tylko czynu z art. 231§ 1 kk w zw. z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.o IPN – KŚZpNP i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk umorzył postępowanie karnewobec oskarżonej. Orzeczenie jest nieprawomocne. Prokurator wystąpił do sądu zwnioskiem o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku w tej sprawie.

W dniu 23 lutego 2016 r. prokurator skierował apelację od powyższego wyroku, wnosząc o jego uchylenie i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Wyrokiem z dnia 12 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego we Wschowie z dnia 27 października 2015 r. 

do góry