Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Akty oskarżenia

322. Akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi G., Markowi K., Wiesławowi S.

 Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko NarodowiPolskiemu w Warszawie w dniu 26 lutego 2015 r. skierował do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Tadeuszowi G., Markowi Januszowi K.- funkcjonariuszom Wydziału III Departamentu IIIA MSW oraz WiesławowiAndrzejowi S. - funkcjonariuszowi Wydziału IIIA KWMO w Radomiu.

Oskarżonym zarzucono popełnienie w okresie w okresie od 19 do 21października 1981 r. w Radomiu,Sn zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwkoludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień służbowych, w związku zopracowaniem i wdrożeniem kombinacji operacyjnej, zmierzającej bezpośrednio dopodstępnego podania działaczce NSZZ „Solidarność”, Annie Walentynowicz środkafarmakologicznego o nazwie „Furosemidum”, za pośrednictwem tajnegowspółpracownika posługującego się pseudonimem „Karol”. Akcja miała na celu conajmniej ograniczenie możliwości poruszania się przez wymienioną iuniemożliwienia jej odbywania spotkań z załogami zakładów pracy. Podjętedziałania narażały pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiegouszczerbku na zdrowiu albo utraty życia.

Oskarżonym zarzucono nadto popełnienie przestępstwa wzięcia udziału wzwiązku mającym na celu popełnienie przestępstwa.

Czyny zarzucane oskarżonym zostały zakwalifikowane przez prokuratorajak przestępstwa opisane w art. 231 § 1 kk w zbiegu z art. 13 § 1 w zw. z art. 160§ 2 kk w zw. z art. 11§ 2 kk oraz w art. 258 § 1 kk w zw. z art. 2 ust. 1 iart. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN – KŚZpNP.

Zarzucaneoskarżonym przestępstwa zagrożone są karami pozbawienia wolności do 5 lat.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

W dniu 11 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Radomiu uniewinnił oskarżonych od popełnienia zarzucanych im aktem oskarżenia czynów. Od powyższego wyroku prokurator wniósł apelację w dniu 31 października 2017 r.

Wyrokiem z dnia 24 maja 2018 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego.

do góry