Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Akty oskarżenia

320. Akt oskarżenia przeciwko Marianowi O.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 15 stycznia 2015 r. (akt oskarżenia z dnia 14.01.2015) skierował do Sądu Rejonowego w Krośnie, akt oskarżenia przeciwko Marianowi O.

Prokurator zarzucił podejrzanemu, iż w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1982 r., jako Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Krośnie, przekroczył przysługujące mu uprawnienia w ten sposób, że powołując się na nieistniejący dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, wydał decyzje o internowaniu lub aprobował takie decyzje wydane przez swego Zastępcę do Spraw Służby Bezpieczeństwa, 69 osób, czym doprowadził do ich bezprawnego, długotrwałego pozbawienia wolności przez okres dłuższy niż 7 dni.

Ponadto usiłował bezprawnie zatrzymać i pozbawić wolności w dniu 12 grudnia 1981 r. w Krośnie, Piotra K. Przewodniczącego Delegatury NSZZ „Solidarność” w Sanoku. Zamierzonego skutku jednak nie osiągnął, bowiem Piotr K. ukrył się przed organami ścigania.

Czyny zarzucane Zenonowi J. zostały zakwalifikowane przez prokuratora jako przestępstwa opisane w art. 231 § 1 kk w zb. z art. 189 § 2 kk z w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP

do góry