Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

376. Akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi D. oraz Łukaszowi D

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w dniu 2 lutego 2021 r., skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi D. oraz Łukaszowi D.

Prokurator zarzucił oskarżonym, że w okresie od 19 stycznia 1999 r. do 9 września 2006 r. w Toruniu, będąc w posiadaniu „zdjęć operacyjnych” wytworzonych w maju 1982 r. przez Wojewódzkie i Miejskie Służby Bezpieczeństwa w Toruniu, przedstawiających grupę osób protestujących w otoczeniu funkcjonariuszy oraz grupę osób zatrzymanych i samochody ZOMO, uchylał się od przekazania tych dokumentów archiwalnych wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa, Instytutowi Pamięci Narodowej.

Czyny zarzucone oskarżonym w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2021 r. Wojciech D. i Łukasz D. zostali skazani na kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat próby, karę grzywny w wysokości 1000 zł oraz przepadek na rzecz Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach dowodów rzeczowych przekazanych do dyspozycji sądu. Sąd zobowiązał także skazanych do informowania sądu raz na 6 miesięcy o przebiegu okresu próby, poprzez przedłożenie pisemnej informacji o aktualnym miejscu zamieszkania, uzyskiwanych dochodach, karalności oraz o prowadzonych innych postępowaniach karnych.

do góry