Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

375. Akt oskarżenia przeciwko Stefanowi B.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie w dniu 7 stycznia 2021 r. skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko Stefanowi B. - byłemu oficerowi śledczemu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie.

Prokurator zarzucił Stefanowi B., że w okresie od 30 października 1950 r. do listopada 1950 roku w Nowogardzie i w Szczecinie, jako funkcjonariusz publiczny – oficer śledczy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że wbrew zgromadzonemu w postępowaniu materiałowi dowodowemu, sporządził, a następnie złożył w Wojskowej Prokuraturze w Szczecinie, wniosek o tymczasowe aresztowanie Józefa G., nakłaniając w ten sposób prokuratora wojskowego Kazimierza G. do bezprawnego pozbawienia wyżej wymienionego wolności na okres powyżej 7 dni, mimo że zgromadzony materiał dowodowy nie dawał podstaw do przyjęcia, że swoim zachowaniem Józef G. wypełniał znamiona przypisywanemu mu czynu.

Następnie wydał wobec tymczasowo aresztowanego Józefa G. postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej za rzekomą zdradę stanu, mającą polegać na czynieniu przygotowań do zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego, poprzez rozpowszechnianie od początku 1946 r. do dnia 21 października 1950 r. w Nastazinie nieprawdziwych wiadomości o stosunkach gospodarczych i politycznych Polski i Związku Radzieckiego, o mającej nastąpić III wojnie światowej i o spółdzielczości produkcyjnej na wsi, wzbudzających w słuchaczach wrogie nastroje skierowane przeciwko ówczesnemu Państwu Polskiemu.

W oparciu o zebrany materiał dowodowy, którego obiektywna ocena powinna skutkować niezwłocznym zwolnieniem z aresztu podejrzanego, sporządził później akt oskarżenia, przekazany w grudniu 1950 r. do szczecińskiego Wojskowego Sądu Rejonowego.

Czyny zarzucane oskarżonemu wypełniają znamiona przestępstw opisanych w art. 18 § 2 i 3 kk, w związku z art. 189 § 2 kk, w zbiegu z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk i w zw. z  art. 2 ust.1 i art. 3 ustawy z dn.18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz art. 12 § 1 kk

do góry