Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

374. Akt oskarżenia przeciwko Mieczysławowi H.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie w dniu 16 grudnia 2020 r. skierował do Sądu Rejonowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko Mieczysławowi H. - byłemu Inspektorowi Wydziału II SB KWMO w Katowicach.

Prokurator zarzucił Mieczysławowi H., że w dniu 22 października 1982 r. w Poznaniu, jako funkcjonariusz publiczny – Inspektor Wydziału II SB KWMO w Katowicach, działając wspólnie z ustalonymi skazanymi oraz nieżyjącymi funkcjonariuszami Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Komendy Głównej MO i nieustalonymi funkcjonariuszami MSW, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Komitetu Centralnego PZPR wytypował Ryszarda K. ze względu na jego poglądy polityczne, działalność i przekonania na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe, w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. w 4. Łużyckiej Brygadzie Saperów w Gorzowie Wielkopolskim, w ten sposób odizolował działacza opozycji, członka NSZZ „Solidarność”, w celu poddania  go represyjnej, intensywnej reedukacji społecznej, czym działał na szkodę Ryszarda K.

Skierowanie na „ćwiczenia wojskowe” Ryszarda K. – którego jedynym powodem było sprzeciwianie się totalitarnej władzy, jest w opinii prokuratora represją o charakterze poważnym, a izolowanie działaczy opozycji demokratycznej pod pozorem odbywania ćwiczeń wojskowych uznać należy za bezprawną postać pozbawienia wolności, która była zastępczą formą internowania. Wcieleni działacze opozycji byli umieszczani w specjalnych obozach, w których poddawani byli intensywnemu szkoleniu wojskowemu, z wykorzystaniem wszelkich rygorów regulaminów wojskowych. Pobyt działaczy opozycji na poligonie związany był  z ciężką pracą fizyczną w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, z terrorem psychicznym, z nasiloną indoktrynacją polityczną oraz z inwigilacją służb specjalnych i nie miał nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa. Powołanie na ćwiczenia wojskowe działaczy opozycji demokratycznej jest przykładem wykorzystania – Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w celu represyjnego oddziaływania na przeciwnika politycznego. W działanie to, w ramach swoich czynności urzędowych wpisał się także Mieczysław H.

Czyny zarzucane oskarżonemu wypełniają znamiona przestępstw opisanych w art. 231 § 1 kk w zw. z art. 2 ust.1 i art. 3 ustawy z dn.18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W dniu 24 czerwca 2022 r. Mieczysław H. został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i skazany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 30 zł każda. Ponadto zarządzono podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz zobowiązano skazanego do przeproszenia pokrzywdzonego poprzez zamieszczenie stosownego tekstu w odpowiedniej czcionce, na pierwszej stronie lokalnej prasy.

do góry