Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

373. Akt oskarżenia przeciwko Czesławowi B

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu w dniu 29 maja 2020 r. skierował do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko Czesławowi B. - byłemu sędziemu Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Prokurator zarzucił Czesławowi B., że w dniu 4 kwietnia 1951 r. w Poznaniu, jako sędzia Wojskowego Sadu Rejonowego, orzekając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi członkami składu orzekającego, dopuścił się zbrodni komunistycznej, polegającej na niedopełnieniu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodnej z prawdą materialną prawnokarnej oceny działania oskarżonych o udział w organizacji komunistyczne: Włodzimierza H., Zenona K., Bogdana P. skazując ich na kary pozbawienia wolności.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu w dniu 29 maja 2020 r. skierował do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko Czesławowi B. - byłemu sędziemu Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu.

Prokurator zarzucił Czesławowi B., że w dniu 4 kwietnia 1951 r. w Poznaniu, jako sędzia Wojskowego Sadu Rejonowego, orzekając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi członkami składu orzekającego, dopuścił się zbrodni komunistycznej, polegającej na niedopełnieniu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodnej z prawdą materialną prawnokarnej oceny działania oskarżonych o udział w organizacji komunistyczne: Włodzimierza H., Zenona K., Bogdana P. skazując ich na kary pozbawienia wolności.

Prowadzone w tej sprawie postępowanie karne zmierzało do wyjaśnienia okoliczności zdarzeń mających miejsce w toku procesu prowadzonego w 1951 roku w Poznaniu przez funkcjonariuszy prokuratury i sądownictwa wojskowego przeciwko Włodzimierzowi H., Zenonowi K., Bogdanowi P., Władysławowi F. i Telesforowi Cz. w związku z podejrzeniem o ich udział w organizacji konspiracyjnej o charakterze antykomunistycznym.

Kompleksowa analiza całości zebranych w ramach śledztwa materiałów doprowadziła do wniosku, że organizacja pod nazwą „Armia Krajowa w Polsce Nr. 3”, wbrew tezom oskarżenia i treści wyroku, nigdy w rzeczywistości nie istniała, zaś wspomniani pokrzywdzeni nie zawiązali żadnego związku przestępczego.  Zarzuty, które im postawiono, a także zapadły wyrok, były konsekwencją tendencyjnych działań komunistycznych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, zaś sąd nie miał podstaw do przyjęcia, że w zachowaniu oskarżonych mieszczą się znamiona zarzucanych im przestępstw.

Jedynym żyjącym dotąd członkiem składu orzekającego jest oskarżony Czesław B, obecnie pułkownik rezerwy. Orzekając w sposób dowolny, sprzeczny z dowodami zgromadzonymi w toku postępowania, oskarżony przyjął, że działaniem swoim pokrzywdzeni usiłowali zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego, podczas gdy ich zachowanie było pozbawione takich znamion, co w konsekwencji doprowadziło do bezprawnego skazania ich na kary wieloletniego więzienia.

Działania oskarżonego Czesława B. były formą represji i elementem walki politycznej z osobami postrzeganymi jako przeciwnicy polityczni, noszą zatem cechy zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości.

Czyny zarzucane oskarżonemu wypełniają znamiona przestępstw opisanych w art. 286 § 1 oraz art. 248 § 2  w zw. z art. 36 kk z 1932 r. w zw. z art. 2 ust.1 i art. 3 ustawy z dn.18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W dniu 14 lipca 2021 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie umorzył postępowanie karne przeciwko Czesławowi B., ze względu na śmierć oskarżonego.

do góry