Nawigacja

Teki edukacyjne

Polski gen wolności. Materiały edukacyjne

  • okładka Polski gen wolności. Materiały edukacyjne

Polski gen wolności, 150 lat walk o Niepodległość (1768–1918). Materiały edukacyjne, Szczecin 2019, 245 s., ISBN 978-83-8098-754-8

Autorzy esejów: dr Jakub M. Pawłowski, prof. Włodzimierz Suleja
Autorzy ćwiczeń: Grzegorz Czapski, dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko, dr Jakub M. Pawłowski ​
Opracowanie map: Kamila Łucjan

Zawartość pakietu:

  •  Katalog do wystawy „Polski gen wolności. 150 lat walk o Niepodległość” (dwie części)
  •  Zeszyt z esejami i scenariuszami ćwiczeń
  •  12 kart z reprodukcjami malarskimi
  •  8 kart z mapami historycznymi

Pakiet edukacyjny „Polski gen wolności” stanowi dydaktyczne dopełnienie oraz merytoryczne rozwinięcie treści zawartych w wystawie o tym samym tytule i załączonym katalogu. Jego adresatami są nauczyciele różnych poziomów edukacji, ze wskazaniem na ostatnie klasy szkół podstawowych i szkoły średnie. Ufamy, że materiał ten – dzięki swojemu interdyscyplinarnemu charakterowi – pozwoli zgłębić i maksymalnie wykorzystać zawarty w wystawie potencjał, a także nieszablonowo spojrzeć na polską historię okresu rozbiorowego. Dziewiętnaste stulecie wydaje się wciąż pełne tajemnic, niuansów i paradoksów. Zaproponowane ćwiczenia, w intencji ich autorów, pomogą z większym zrozumieniem opowiedzieć o tej skomplikowanej epoce – z całym jej trudem i heroizmem, a także z uwzględnieniem ważnych kwestii społecznych, gospodarczych i – co istotne – kulturowych. Był to wszak okres kluczowy dla kształtowania się polskiej świadomości narodowej, a niejedno z postawionych wówczas pytań do dziś pozostaje aktualne.

Pliki do pobrania

do góry