Nawigacja

Teki edukacyjne

Tragedia w cieniu „wyzwolenia”. Górny Śląsk w 1945 roku. Materiały edukacyjne

Tragedia w cieniu „wyzwolenia. Górny Śląsk w 1945 roku. Materiały edukacyjne, Katowice 2015, 80 s.

Teka edukacyjna „Tragedia w cieniu »wyzwolenia«. Górny Śląsk w 1945 roku” to kolejny materiał edukacyjny katowickiego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, związany z trudną problematyką górnośląskiej historii (dotychczas ukazały się: „Obóz pracy w Świętochłowicach” oraz „Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku”). Dzieje ludności cywilnej Górnego Śląska po wkroczeniu na ten teren Armii Czerwonej, a później zainstalowaniu władzy komunistycznej, to do dziś tematyka mało obecna w oficjalnym nauczaniu historii, zaś ciągle pozostająca w pamięci mieszkańców. Właściwie dopiero po 1989 roku mogą oni bez obaw mówić o swoich cierpieniach.

Niniejsze materiały nie są przeznaczone tylko dla nauczycieli historii. Korzystać z nich mogą wszyscy, którzy chcą się zapoznać z historią Górnego Śląska i uzmysłowić sobie złożoność losów jego mieszkańców.

Teka zawiera: wprowadzenie omawiające sytuację na Górnym Śląsku w 1945 roku; scenariusze lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych, jest wyposażona w odpowiednie materiały dydaktyczne (relacje świadków, opracowania historyków, mapy, zdjęcia itp.),  relacje samych ofiar, jak i wspomnienia ich potomków, przechowywane w pamięci rodzinnej przez lata komunizmu; inne teksty źródłowe (opracowania historyków zajmujących się tzw. Tragedią Górnośląską); mapy Górnego Śląska w latach 1922–1951, unikalne materiały ikonograficzne, słownik pojęć.

Koordynatorzy projektu: Anna Skiendziel, Lucyna Staniczek
Autorzy materiałów edukacyjnych: dr Kornelia Banaś, dr hab. Adam Dziurok, Anna Skiendziel, Lucyna Staniczek, Andrzej Sznajder

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

 • Adam Dziurok – Górny Śląsk w 1945 r.

Scenariusze zajęć oraz materiały pomocnicze

 • Anna Skiendziel, Lucyna Staniczek – O tym się nie godało...
 • Kornelia Banaś – Zbrodnia na ludności cywilnej Przyszowic w świetle zeznań świadków
 • Anna Skiendziel – „Co dzisiaj zjem, to wiem, ale co na jutro, już musza patrzeć dzisiaj” – deportacje do ZSRS w relacjach świadków
 • Andrzej Sznajder – „Skoszarować niemców” – obozy pracy na Górnym Śląsku (1945-1946)

Mapy

 1. Górny Śląsk w latach 1922–1938
 2. Walki na Górnym Śląsku: styczeń – maj 1945
 3. Zbrodnie sowieckie w rejonie Gliwic w styczniu i lutym 1945 r.
 4. Górny Śląsk w latach 1945–1951
 5. Zmiany demograficzne po 1945 r. na Górnym Śląsku
 6. Rozmieszczenie łagrów w ZSRS

Słownik pojęć
Bibliografia

do góry