Nawigacja

Teki edukacyjne

„Obóz Pracy w Świętochłowicach”

 

Teki edukacyjne IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Biurem Edukacji Narodowej w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej.

Pakiet edukacyjny „Obóz pracy w Świętochłowicach” przygotowany został przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Katowicach. Jest pierwszym z serii pakietów dotyczących obozów pracy na Górnym Śląsku po II wojnie światowej.
Wprowadzeniem do pakietu jest esej na temat obozu w Świętochłowicach w 1945 r. autorstwa dr. Adama Dziuroka. Dalej nauczyciele i uczniowie znajdą kalendarium przedstawiające historię obozów jako miejsc odosobnienia, tablicę synchronistyczną, ukazującą wydarzenia na Górnym Śląsku na tle wydarzeń w Polsce i na świecie, słownik pojęć, biogramy ważniejszych postaci, wykresy i mapę Obozu Pracy w Świętochłowicach. Zebrane w pakiecie materiały źródłowe obejmują: relacje, listy, akty prawne, zdjęcia oraz fragmenty artykułów prasowych i opracowań naukowych. Kopie wybranych źródeł zamieszczone zostały w formie luźnych kart, co ma służyć obrazowemu przybliżeniu uczniom niektórych zagadnień.
Zamieszczone w pakiecie scenariusze lekcji mogą być realizowane pojedynczo lub jako cykl na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie lub na godzinie wychowawczej. Autorzy scenariuszy, wykorzystując aktywizujące metody nauczania, położyli nacisk na pracę uczniów ze źródłami historycznymi zamieszczonymi w pakiecie. Scenariusze przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Ostatnim elementem pakietu jest bibliografia dla nauczyciela i ucznia, obejmująca najważniejsze pozycje związane z omawianą w pakiecie tematyką.

do góry