Nawigacja

Polskie Państwo Podziemne i Żołnierze Niezłomni

Grażyna Lipińska

  • Grażyna Lipińska
    Grażyna Lipińska

Adam Hlebowicz, Grażyna Lipińska, Warszawa 2020, 40 s., ISBN 978-83-8229-002-8, ISBN pdf 978-83-8229-003-5

Seria wydawnicza: Bohaterowie Niepodległej 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Grażyna Lipińska (1902–1995) była sanitariuszką w walkach o Lwów w 1918 r. i podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., angażowała się w pomoc dla III powstania śląskiego, pełniła funkcję komendantki Pogotowia Społecznego w czasie obrony Grodna w 1939 r. Uczestniczyła w marszu śmierci na trasie Mińsk–Czerwień 1941 r., pracowała w wywiadzie AK. 14 lat spędziła w więzieniach i łagrach sowieckich. Należała do „Solidarności”. Została odznaczona Virtuti Militari.     

do góry