Nawigacja

Видання IPN укр

Opozycja demokratyczna i czas Solidarności

Roman i Piotr Bartoszczowie

  • Roman i Piotr Bartoszczowie
    Roman i Piotr Bartoszczowie

Wojciech Gonera, Roman i Piotr Bartoszczowie, Warszawa 2022, 48 s., ISBN: 978-83-8229-643-3 (druk) ISBN: 978-83-8229-644-0 (pdf online)  

Seria „Bohaterowie Niepodległej”

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Roman i Piotr Bartoszczowie byli działaczami rolniczej Solidarności. Pochodzili z patriotycznej rodziny. Ich ojciec Michał Bartoszcze (1913–2001) działał w przedwojennym Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, walczył w AK, a po wojnie był rozpracowywany przez bezpiekę. W 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w bydgoskiej siedzibie ZSL, a podczas pamiętnej sesji WRN 19 marca 1981 r. został pobity przez funkcjonariuszy ZOMO.

Roman Bartoszcze (1946–2015) z ruchem solidarnościowym związał się wkrótce po strajkach sierpniowych 1980 r., uczestniczył w tworzeniu struktur krajowych rolniczej Solidarności, był liderem bydgoskich rolników i stanął na czele akcji protestacyjnej, która doprowadziła do podpisania 17 kwietnia 1981 r. porozumienia bydgoskiego, umożliwiającego rejestrację rolniczej Solidarności. W stanie wojennym był internowany. W 1989 r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność został wybrany do Sejmu X kadencji, a w 1991 r. z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum do Sejmu I kadencji. W 1990 r. Roman Bartoszcze został prezesem PSL.

Piotr Bartoszcze (1950–1984) koncentrował się w swojej działalności na sprawach lokalnych, popularyzował ideę nowych związków zawodowych, a na początku 1981 r. wspólnie z Romanem brał udział w przygotowaniach do dwóch głośnych akcji protestacyjnych w Inowrocławiu, których celem było uzyskanie zgody na rejestrację niezależnego od władz komunistycznych związku zawodowego. Stał się liderem kujawskich rolników, którzy powierzyli mu funkcję przewodniczącego rolniczej Solidarności w gminie Inowrocław. W stanie wojennym był internowany. Prawdopodobnie w związku z prowadzoną działalnością opozycyjną został zamordowany między 7 a 8 lutego 1984 r.

do góry