Nawigacja

Видання IPN укр

O niepodległość i granice Polski odrodzonej

Ksiądz Józef Skorel

  • okładka - Ksiądz Józef Skorel

Grzegorz Łeszczyński, Ksiądz Józef Skorel, Warszawa 2020, 40 s., ISBN 978-83-8098-842-2 (pdf online)

Seria wydawnicza: Bohaterowie Niepodległej

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży

Józef Skorel był księdzem rzymskokatolicki, podpułkownikiem Wojska Polskiego. Urodził się w 1893 r. w Nowogródku. Ukończył Seminarium Duchowne w Petersburgu, następnie studiował na tamtejszej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej, której nie ukończył ze względu na wybuch rewolucji październikowej. Angażował się w działalność niepodległościową w Bobrujsku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został zawodowym kapelanem WP, sprawował posługę w pułku strzelców w Białymstoku, twierdzy w Brześciu Litewskim, Szpitalu Okręgowym w Grudziądzu, 1 Szpitalu Okręgowym w Warszawie, Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie. Był kapelanem wojny polsko-bolszewickiej. W 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, przebywał w obozach w Kozielsku i Ostaszkowie. Został zamordowany w 1940 r. w Kalinie (Twerze), spoczywa w Miednoje. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

do góry