Nawigacja

Видання IPN укр

O niepodległość i granice Polski odrodzonej

Józef Szostak „Filip”

  • Okładka
    Okładka

Daniel Koreś, Józef Szostak „Filip”, Warszawa 2019, 56 s., ISBN: 978-838098-649-7

Seria „Bohaterowie Niepodległej”

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

W broszurze przedstawiono w formie popularnonaukowej biografię Józefa Szostaka (1897–1984), osoby, która całe swoje życie poświęciła służbie Polsce. Józef Szostak od 1915 r. walczył w Legionach Polskich, następnie brał udział w walkach o wschodnie granice Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym kontynuował służbę w szeregach Wojska Polskiego, zarówno w jednostkach liniowych, jak i w Sztabie Głównym. We wrześniu 1939 r. dowodził 13. Pułkiem Ułanów Wileńskich, później działał w strukturach konspiracyjnych Polskiego Państwa Podziemnego. W czasie powstania warszawskiego osiągnął status trzeciej osoby w sztabie Komendy Głównej Armii Krajowej. Za zasługi w walce o niepodległość został dwukrotnie odznaczony orderem Virtuti Militari.

Po wojnie pracował m.in. jako dyrektor kopalni glin ogniotrwałych na Dolnym Śląsku. W 1950 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy MBP i po trwającym 2,5 roku tzw. śledztwie oskarżony m.in. o to, że „idąc na rękę ruchowi faszystowskiemu, działał w zakresie rozstrzygania w sprawach publicznych na szkodę Narodu Polskiego”. Skazano go na 7 lat pozbawienia wolności; w 1955 r. został przedterminowo i warunkowo zwolniony z więzienia. 

Płk dypl. Józef Szostak do końca życia pozostał przeciwnikiem ustroju i władz RRL, o czym świadczy m.in. poparcie, jakiego udzielał antykomunistycznej partii politycznej – Konfederacji Polski Niepodległej.

do góry