Nawigacja

Видання IPN укр

O niepodległość i granice Polski odrodzonej

Antoni Kasztelan

  • Antoni Kasztelan
    Antoni Kasztelan

Małgorzata Sokołowska, Antoni Kasztelan, Warszawa 2022, 40 s., ISBN 978-83-8229-420-0 (druk), 978-83-8229-421-7 (PDF online)

Seria wydawnicza: „Bohaterowie Niepodległej”

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Historia kpt. Antoniego Kasztelana, powstańca wielkopolskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, szefa kontrwywiadu Dowództwa Floty, we wrześniu i październiku 1939 r. obrońcy Helu. Po kapitulacji został osadzony w oflagu jako jeniec honorowy, ale w roku następnym – wbrew wszelkim konwencjom – aresztowany przez gestapo, skazany przez sąd niemiecki na czterokrotną karę śmierci i 14 grudnia 1942 r. zgilotynowany w Królewcu. Miejsce jego pochówku do dziś nie jest znane. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

do góry