Nawigacja

Publikacje bezpłatne

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2007

  • Okładka
    Okładka

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2007. Referaty, red. Monika Bielak i Łukasz Kamiński, Warszawa 2008, 184 s. (seria „Letnia Szkoła Historii Najnowszej", t.  1), ISBN 978-83-7629-006-5

Wersja elektroniczna w Bibliotece Cyfrowej IPN

Materiały I Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Warce k. Warszawy, 4–10 września 2007 roku.

SPIS TREŚCI

Wstęp – Monika Bielak, Łukasz Kamiński
Wykaz skrótów

Agnieszka Łuczak
Instytucje i urzędy III Rzeszy dokonujące grabieży dóbr kultury na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939–1945

Grzegorz Sado
Dramatyczne losy księdza Stanisława Domańskiego ps. „Cezary” (1914–1946)

Krzysztof Kacprzak
Podziemie zbrojne na północnym Mazowszu w walce z systemem komunistycznym w latach 1945–1952

Łukasz Sołtysik
Opór społeczny Niemców na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956

Piotr Sroka
Fundusz Wczasów Pracowniczych na Dolnym Śląsku w latach 1949–1956. Wybrane problemy badawcze

Edyta Krężołek
Życie codzienne w PRL. Zarys problematyki na przykładzie Świdnika

Piotr Rybarczyk
Nastroje społeczne w województwie bydgoskim wobec odsunięcia od władzy Nikity Chruszczowa w świetle raportów Służby Bezpieczeństwa

Patryk Pleskot
Obecność polskich humanistów w środowisku „Annales” w okresie komunizmu

Piotr Stanek
Udział Stefana Korbońskiego w pracach Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych

Dominik Pick
Czy w PRL były możliwe swobodne kontakty z zagranicą? PRL i RFN w okresie détente

Kamil Dworaczek
„Do obozu pracy przymusowej paniczyków spod znaku pałki i kastetu!”. Propaganda wobec wydarzeń majowych 1946 roku na podstawie śląskiej prasy codziennej

Jan Olaszek
Obraz podziemnej „Solidarności” w ofi cjalnej prasie (grudzień 1981–lipiec 1983)

Barbara Rogosz
Polska 1980–1981 w świetle prasy brytyjskiej (wybrane zagadnienia)

Alina Kaszkur
Filozofi a działania Jacka Kuronia

Paweł Wawryszuk
Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskim Państwie Afganistanu – stan na koniec 2007 roku

Indeks osób

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

do góry