Nawigacja

Publikacje bezpłatne

Przewodnik po historii Polski

Łukasz Kamiński, Maciej Korkuć, Przewodnik po historii Polski 966–2016, wydanie trzecie poprawione i rozszerzone, IPN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2022, 128 s., ISBN 978-83-8229-566-5 (druk) ISBN 978-83-8229-567-2 (pdf)

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Byliśmy najpierw średniej wielkości państwem pierwszych Piastów, którzy musieli walczyć o swoje miejsce między sąsiadami. Byliśmy niewielkim królestwem Łokietka – na zjednoczeniowym dorobku po okresie rozbicia dzielnicowego. Byliśmy potężnym państwem Jagiellonów, uczestniczących w pierwszej lidze europejskich roszad politycznych. Byliśmy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, pełną poczucia własnej wartości, realizującą własny, oryginalny model ustrojowy oparty na wolności i tolerancji religijnej. I poznaliśmy gorzki smak podporządkowania, upadku i wykreślenia z mapy kontynentu. Mieliśmy karłowate Księstwo Warszawskie – pełne nadziei na odbudowę dawnej wielkości. Na kongresie wiedeńskim
podzielona między zaborców Polska była przedmiotem decyzji mocarstw, które nie pytały Polaków o zdanie. Ta historia – w wyniku tragicznych lat II wojny światowej – powtórzyła się w następnym wieku w Jałcie. I dzisiaj jesteśmy państwem
europejskim średniej wielkości – z doświadczeniem mozolnej odbudowy gospodarki po okresie zniewolenia komunistycznego.

W tak dramatycznie rozbieżnych okolicznościach kształtował Polaków przede wszystkim przekazywany z pokolenia na pokolenie gen wolności – etos wolnego państwa wolnych obywateli, społeczeństwa, które nie gasi marzeń o suwerennym
bycie państwowym i walczy.

Oddawany w Państwa ręce Przewodnik po historii Polski został przygotowany na Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w 2016 r. Był pomyślany jako wprowadzenie do bliższego zapoznania się z Polską. I – jestem przekonany – wciąż może spełniać taką funkcję.

Karol Nawrocki
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

do góry