Nawigacja

Видання IPN укр

Publikacje edukacyjne i popularnonaukowe

Józefa Kantor

  • Józefa Kantor
    Józefa Kantor

Ewelina Małachowska, Józefa Kantor, Warszawa 2021, 40 s., ISBN 978-83-8229-337-1 (druk), ISBN 978-83-8229-338-8 (pdf)    

Seria wydawnicza: „Bohaterowie Niepodległej”

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Publikacja poświęcona Józefie Kantor – harcmistrzyni, nauczycielce i wybitnemu pedagogowi. W obozie koncentracyjnym dla kobiet w Ravensbrück założyła Tajną Drużynę Starszych Harcerek „Mury”. Była przewodniczką duchową, nazywaną przez współwięźniarki „Proboszczem”. Przez ponad sześćdziesiąt lat jej życie było związane z Górnym Śląskiem – patriotka polska, propagatorka języka polskiego i kultury polskiej na terenach włączonych do macierzy po powstaniach śląskich i plebiscycie. Niezwykle skromna, mocno wyczulona na krzywdę ludzką, biedę i nierówności społeczne. Jej program wychowawczy mieścił się w dwóch słowach: Bóg i Ojczyzna. Decyzja o przyjęciu posady nauczycielki na Górnym Śląsku była równoznaczna z rezygnacją z małżeństwa i własnej rodziny (na tym terenie do 1938 r. obowiązywała ustawa celibatowa). Rodziną Józefy Kantor stała się młodzież szkolna oraz harcerze.

do góry