Nawigacja

Publikacje edukacyjne i popularnonaukowe

Swego nie znacie. Polski wkład do cywilizacji naukowo-technicznej (w zarysie)

  • Swego nie znacie. Polski wkład do cywilizacji naukowo-technicznej (w zarysie)
    Swego nie znacie. Polski wkład do cywilizacji naukowo-technicznej (w zarysie)

Bolesław Orłowski, Swego nie znacie. Polski wkład do cywilizacji naukowo-technicznej (w zarysie), Warszawa 2021, 85 s., ISBN: 978-83-8229-227-5

W ciągu trzech ostatnich stuleci, kiedy większość narodów zajmowała się przede wszystkim tworzeniem podstaw materialnego dobrobytu, świadoma część społeczeństwa polskiego skupiała swe wysiłki przede wszystkim na zachowaniu tożsamości narodowej i dążeniu do odzyskania niepodległości. W tych warunkach nasza historiografia odnotowywała więc zwłaszcza działaczy patriotycznych, bohaterów walczących o sprawę narodową oraz tych, którzy wspierali tę walkę piórem. […] Nie dostrzega się licznych i ważnych – często wręcz w skali światowej – naszych osiągnięć w naukach przyrodniczych. Całkiem lekceważy się polski wkład do rozwoju techniki światowej. Tymczasem nasza liczna dziewiętnastowieczna emigracja walnie przyczyniła się do rozwoju cywilizacyjnego niektórych krajów, niekiedy egzotycznych (jak Turcja osmańska czy Peru), a międzywojenna II Rzeczpospolita w wielu dziedzinach techniki ścigała się z największymi potentatami, co znalazło epilog w imponującym polskim wkładzie wynalazczym w zwycięstwo sprzymierzonych w II wojnie światowej. […] Uznałem więc za pożyteczne napisanie tej książeczki – przedstawiającej na tle naszych dziejów najważniejsze z polskich osiągnięć, niekiedy zaskakujących skalą i znaczeniem – po to, by wzbogacić i skorygować wiedzę o naszym dorobku w dziedzinie szeroko pojętej kultury.

Ze Wstępu Bolesława Orłowskiego

do góry