Nawigacja

Видання IPN укр

Publikacje bezpłatne

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012. Referaty

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012. Referaty, pod redakcją Kamila Dworaczka i Łukasza Kamińskiego, wstęp Łukasz Kamiński, Warszawa 2013 (seria „Letnia Szkoła Historii Najnowszej”, t.  6), ISBN 978-83-7629-476-6

Materiały nie są przeznaczone do sprzedaży.

Materiały Letniej Szkoły Historii Najnowszej zorganizowanej w Lesznie k. Warszawy, 10–15 września 2012 roku

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Kamiński
Wykaz skrótów

KOŚCIÓŁ I OPOZYCJA

Adam Szczupak
Jozafat Kocyłowski – greckokatolicki biskup przemyski wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1947

Daniel Czerwiński
Działania gdańskiego aparatu bezpieczeństwa wobec kurii biskupiej w Pelplinie w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku

Witold Konopka
Ingerencja władz komunistycznych w organizację procesji Bożego Ciała w Toruniu w latach 1956–1970

Jan Hlebowicz
Niepokorni z Topolówki. Działalność niezależna młodzieży III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1977–1989

Juliusz Iwanicki
Myśl społeczna Leszka Nowaka

WOKÓŁ PZPR I OBOZU WŁADZY

Andrzej Skalimowski
„Niech będą kandelabry”. Pozaartystyczne czynniki kształtujące powojenną zabudowę Warszawy w latach 1945–1956

Bartłomiej Kapica
(Nie)reformowalny „realny socjalizm”? Władysława Bieńkowskiego analiza systemu komunistycznego w Polsce oraz pomysły na jego naprawę

Michał Przeperski
Protektorzy i koledzy. Mieczysław F. Rakowski i KC PZPR (1958–1981)

Malwina Garyga
„Przestać z nienawiścią i wzajemnymi oskarżeniami”. Ilościowy i jakościowy przegląd struktur krakowskiej organizacji partyjnej. Ostatnie lata rządów PZPR

SPOŁECZEŃSTWO I ŻYCIE CODZIENNE

Radosław Czaban
Uwarunkowania historyczno-społeczne polityki państwa ludowego wobec ludności rodzimej na Warmii i Mazurach

Izabela Kubasiewicz
Emigranci z Grecji w Polsce Ludowej. Wybrane aspekty z życia mniejszości

Jarosław Dulewicz
Problemy funkcjonowania zakładów przemysłowych w województwie kieleckim w latach siedemdziesiątych XX wieku

Anna Maria Adamus
Peerelowskie pisanie do władzy

PAMIĘĆ I MIEJSCA PAMIĘCI

Maciej Stromski
Archeologia internowania na wybranych przykładach badań byłych niemieckich obozów zagłady na ziemiach polskich

Marek Szajda
Pamięć wyryta w kamieniu. Wybrane aspekty pamięci społecznej na przykładzie tablic pamiątkowych w Jeleniej Górze z lat 1945–2012

Tomasz Siewierski
Specyfika badań nad tzw. ruchem robotniczym w historiografii PRL. Zarys problemu

Aleksandra Kmak-Pamirska
Przemiany obrazu biskupa Carla Marii Spletta w pamięci historycznej w Polsce i w Niemczech na przestrzeni lat

Indeks osób

 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry