Nawigacja

Publikacje bezpłatne

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2008

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2008. Referaty, pod red. Moniki Bielak i Łukasza Kamińskiego, Warszawa 2009, 200 s., t. 2, ISBN 978-83-7629-070-6

Wersja elektroniczna w Bibliotece Cyfrowej IPN

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

W dniach 15–20 września 2008 r. w Żabiej Woli k. Warszawy odbyła się II Letnia Szkoła Historii Najnowszej, zorganizowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN z myślą o doktorantach i studentach starszych lat, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski. W zajęciach uczestniczyło 19 osób reprezentujących placówki naukowe z całego kraju.

W niniejszym tomie opublikowano teksty powstałe na bazie referatów wygłoszonych przez uczestników LSHN podczas seminariów prowadzonych przez dr. Łukasza Kamińskiego. Ze względu na problematykę artykuły podzielono na kilka bloków tematycznych. W pierwszym znalazły się teksty poświęcone zagadnieniom z okresu II wojny światowej, w drugim skupiono teksty opisujące zjawiska propagandowe, w trzecim – różne oblicza reżimu komunistycznego. Blok czwarty jest poświęcony historii organizacji i stowarzyszeń, piąty zawiera teksty biograficzne, natomiast na końcu umieszczono varia.

SPIS TREŚCI

Wstęp – Monika Bielak, Łukasz Kamiński
Wykaz skrótów

Monika Bielak
Ewakuacja żołnierzy polskich z Francji do Wielkiej Brytanii i Afryki Północnej w latach 1940–1941

Ryszard Kawalec
Komórka pocztowa „P”

Joanna Hytrek-Hryciuk
Ludność niemiecka a żołnierze Armii Czerwonej (Radzieckiej) na Dolnym Śląsku 1945–1948. Zarys problematyki

Radosław Domke
Propaganda wobec Ziem Odzyskanych w latach 1945–1948. Zarys problematyki

Beata Maćków
Propaganda polityczna w serialu „Czterej pancerni i pies”. Obraz Rosjan i przyjaźni polsko-radzieckiej

Wojciech Marciniak
Problematyka pracy w łagrach na Kołymie w relacjach polskich więźniów z lat 1944–1956

Mateusz Hołojuch
Postawa reżimu komunistycznego wobec Kościoła katolickiego w diecezji przemyskiej w okresie rządów arcybiskupa Ignacego Tokarczuka na podstawie wspomnień duchowieństwa

Anna Pięta-Szawara
Socjaliści w powojennej rzeczywistości. Ocena sytuacji międzynarodowej w ujęciu Polskiej Partii Socjalistycznej

Przemysław Gasztold-Seń
Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald” – charakterystyka stowarzyszenia

Kamil Dworaczek
Działalność samokształceniowa wrocławskiego Studenckiego Komitetu Solidarności

Tomasz Ceran
Myśl społeczno-polityczna Jacka Kuronia. Zarys problematyki

Grzegorz Łeszczyński
Działalność aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Henryka Bąka w latach 1947–1989

Piotr Stanek
Tajne służby wobec Stefana Korbońskiego „Kalifa”

Diana Maksimiuk
Problem chuligaństwa w pracach nad projektem kodeksu karnego PRL w latach 1950–1956

Karolina Pietras
„Dziesięciu to czasami więcej niż dziesięć tysięcy”. Przykłady kontaktów między opozycją polską i wschodnioniemiecką

Piotr Sroka
Turystyka i wczasy pracownicze w regionie sudeckim w latach 1945–1956 przez pryzmat materiałów aparatu bezpieczeństwa

Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry