Nawigacja

Pamięć i Sprawiedliwość

Informacja o numerze 37 czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość” (nadsyłanie artykułów do 15 czerwca 2020)

W wyniku II wojny światowej w 1945 r. Europa została podzielona na dwie części: zachodnią oraz państwa znajdujące się pod dominacją Związku Sowieckiego, czyli – jak przyjęło się mówić – za „żelazną kurtyną”. Redakcja „Pamięci i Sprawiedliwości” postanowiła 37 numer czasopisma poświęcić szeroko rozumianej sytuacji Kościołów i związków wyznaniowych w europejskich państwach bloku wschodniego w latach 1945–1991. Będziemy starali się poszukiwać podobieństw i różnic między ich działalnością, polityką wyznaniową władz, sytuacją wyznawców poszczególnych Kościołów. Interesuję nas, jak Kościoły i związki wyznaniowe odnalazły się w realiach funkcjonowania w skrajnie wrogim otoczeniu politycznym, w państwach, których założeniem ideologicznym było zwalczanie każdej religii.

Tematy przesyłanych tekstów mogą dotyczyć:

  • sytuacji wewnętrznej poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych
  • polityki wyznaniowej państw bloku wschodniego
  • postaw hierarchii kościelnej
  • postaw duchowieństwa i wiernych
  • stosunku poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych do działalności opozycji politycznej
  • ważnych wydarzeń w życiu wewnętrznym Kościołów
  • relacji między poszczególnymi Kościołami i związkami wyznaniowymi
  • działalności Stolicy Apostolskiej w państwach bloku wschodniego i jej stosunek do Związku Sowieckiego.

Redakcja pisma „Pamięć i Sprawiedliwość” zaprasza do zgłaszania artykułów w ramach wyżej wymienionych zagadnień. Czekamy na teksty do 15 czerwca 2020 roku. Wydanie czasopisma nr 37 planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku.

Publikujemy artykuły w języku polskim oraz w językach kongresowych: angielskim, włoskim i francuskim. Limit objętości tekstów wynosi 80 tys. znaków dla artykułów i materiałów źródłowych oraz 40 tys. znaków dla recenzji i sprawozdań.

Prosimy o przysyłanie tekstów na adres: redakcja.pis@ipn.gov.plrafal.latka@ipn.gov.pl

do góry