Nawigacja

Pamięć i Sprawiedliwość

Informacja o numerze 36 czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość” (nadsyłanie artykułów do 15 stycznia 2020)

Po porozumieniach jałtańskich i zwycięskim marszu Armii Czerwonej do Berlina wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się pod wpływem Związku Sowieckiego. Stalin dążył do przejęcia pełnej kontroli nad tymi krajami, co zapoczątkowało proces przejęcia władzy przez partie komunistyczne, a także marginalizacji innych partii politycznych za pomocą terroru i propagandy.

W kolejnym numerze naszego czasopisma będziemy poszukiwać podobieństw i różnic między procesami przejmowania władzy przez partie komunistyczne w każdym z tych krajów w latach 1944–1948. Należy podkreślić, że punktem odniesienia do naszych rozważań będzie sytuacja wewnętrzna w partiach komunistycznych, ich relacje z innymi podmiotami politycznymi oraz sposób, w jaki przejmowały władzę.

Tematy artykułów mogą dotyczyć (ale nie wyłącznie) następujących aspektów:

 • Jaki był faktyczny wpływ partii komunistycznych na społeczeństwo i jaka była ich pozycja na scenie politycznej po zakończeniu II wojny światowej i wkroczeniu Armii Czerwonej?
 • Rozwój liczebny i organizacyjny partii komunistycznych po 1944/45 r.
 • Zmiany w taktyce i strategii politycznej w drodze do władzy
 • Wewnętrzne podziały i frakcje w partii
 • Stosunki z innymi partiami komunistycznymi w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Partie komunistyczne w wyborach parlamentarnych
 • Eliminacja opozycji
 • Stopień zależności wobec Moskwy
 • Wywieranie wpływu na rząd, aparat bezpieczeństwa i wojsko
 • Metody i okoliczności przejęcia władzy
 • Mity założycielskie

Redakcja pisma „Pamięć i Sprawiedliwość” zaprasza do zgłaszania artykułów w ramach wyżej wymienionych zagadnień. Czekamy na teksty do 15 stycznia 2020 roku. Wydanie czasopisma nr 36 planowane jest na drugą połowę 2020 roku.

Publikujemy artykuły w języku polskim oraz w językach kongresowych: angielskim, włoskim i francuskim.

Prosimy o przysyłanie tekstów na adres: redakcja.pis@ipn.gov.pl; rafal.latka@ipn.gov.pl

 

 

do góry