Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

„Pamięć i Sprawiedliwość” nr 2 (30) 2017

  • Okładka
Od Redakcji:

Tematem przewodnim 30 numeru „Pamięci i Sprawiedliwości” jest zagadnienie nurtów ideowych w polityce polskiej w szeroko rozumianym XX w., to jest od schyłku epoki rozbiorowej aż po upadek komunizmu. Tom został przygotowany przez odnowiony zespół redakcyjny, z dr. hab. Mirosławem Szumiłą na czele, na podstawie pomysłu dr. Władysława Bułhaka. Wspólna praca redaktora prowadzącego i sekretarza redakcji dr. Rafała Łatki przyczyniła się do zebrania interesujących studiów poświęconych polskiej myśli politycznej, podejmujących to zagadnienie z różnych perspektyw. Nie udałoby się to oczywiście bez wsparcia i zaangażowania wszystkich członków redakcji. Na kształt oddawanego w ręce czytelników numeru wpłynęły również zmiany, których dokonaliśmy, mając na względzie polepszenie jakości naszego pisma. Postanowiliśmy unowocześnić szatę graficzną oraz podjęliśmy decyzje, że na łamach „Pamięci i Sprawiedliwości” będziemy publikować artykuły w językach kongresowych, co pozwoli na dotarcie do szerszego kręgu odbiorców, zarówno wśród czytelników, jak i potencjalnych autorów. 

Więcej ►

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

 
do góry