Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 2 (26)/2015

 • Okładka
  Okładka

Tom 26 „Pamięci i Sprawiedliwości” jest poświęcony dziejom kobiet i płci w II wojnie światowej. Publikujemy dyskusję badaczek na temat perspektyw badania i upamiętniania historii kobiet czasów wojny i okupacji w Polsce. W bloku głównym znalazły się teksty poświęcone przemianom porządku płci, działalności kobiet w konspiracji, losom kobiet żydowskich w Krakowie, przemocy seksualnej.

W numerze:

Od Redakcji (Natalia Jarska)

I. Dyskusja

 • Wojna i okupacja w Polsce z perspektywy historii kobiet i płci. Co i jak badać? Jak upamiętniać? 

II. Studia

 • Andrea Pető, Pisanie historii przemocy seksualnej: przekraczanie granic 
 • Maren Röger, Okupacja i płeć – nowe perspektywy badań okupacji niemieckiej w Polsce 
 • Martyna Grądzka-Rejak, „Myśmy się nawzajem poznawały po oczach”… Z badań nad strategiami przetrwania kobiet żydowskich funkcjonujących „na powierzchni” po tzw. aryjskiej stronie w okupowanym Krakowie i okolicach
 • Maciej Żuczkowski, Służba kobiet w strukturach wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego
  na przykładzie Dowództwa Głównego Służby Zwycięstwu Polski i Komendy Głównej Związku Walki
  Zbrojnej – Armii Krajowej
 • Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Żeńskie oddziały sabotażowo-dywersyjne w strukturach armii podziemnej w latach 1940–1944 na podstawie relacji i wspomnień ich członkiń 
 • Weronika Grzebalska, Od fałszywego uniwersalizmu do fetyszyzacji różnicy. Historia powstania warszawskiego i rewizjonistyczny „zwrot herstoryczny” 

III. Varia 

 • Patryk Wawrzyński, Emocje i zaangażowanie a skuteczność narracji polityki historycznej. Wyniki badań eksperymentalnych

IV. Dokumenty

 • Aleksandra Pietrowicz, W oczach wroga… Kobieta polska w opinii Niemców w latach wojny 1939–1945 – dwa przykłady 

V. Recenzje i polemiki

 • Maren Röger, Kriegsbeziehungen. Intimität, Gewalt und Prostitution im besetzten Polen 1939 bis 1945, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015, 304 s. (Joanna Hytrek-Hryciuk) 
 • Pierwsza biografia naukowa Stepana Bandery – spojrzenie z Zachodu: Grzegorz Rossoliński-Liebe, Stepan Bandera. The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist. Fascism, Genocide, and Cult, ibidem, Stuttgart 2014, 654 s. (Jurij Radczenko) „
 • Krzysztof Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego (1957–1971), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014, 559 s. (Błażej Brzostek) 
 • Tomasz Sikorski, Polski Savonarola. Pisma polityczne Kazimierza Studentowicza z lat wojny i okupacji, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2013, 678 s. (Marek Hańderek)

VI. Konferencje

 • Ewelina Szpak, „Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku” – międzynarodowa konferencja naukowa 14–15 października 2015 roku
 • Marcin Frybes * Patryk Pleskot, 35-lecie Solidarności w Paryżu
do góry