Nawigacja

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1 (23)/2014

W numerze:

Od Redakcji (Władysław Bułhak)

I. Studia

 • Kimmo Elo, Sieci wywiadowcze w świetle analizy sieciowej. Przypadek wywiadu wschodnioniemieckiego w Skandynawii
 • „„Helmut Müller-Enbergs, Jak to było naprawdę z sukcesami wywiadu Stasi na Zachodzie?
 • Stefano Bottoni, „Mozart", Węgry i Watykan 1962–1964. Akta wywiadu jako źródło historyczne
 • Władysław Bułhak, Zdrada za Spiżową Bramą? Rekonstrukcja podstawowej sieci informacyjnej wywiadu MSW PRL w Watykanie w latach kształtowania się polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej (1962–1978)
 • Douglas Selvage, Operacja „Synonim": czechosłowacki aparat bezpieczeństwa, środki aktywne bloku sowieckiego i proces KBWE (1976–1983)
 • Witold Bagieński, „Afera kurierska" w wywiadzie i MSZ
 • Przemysław Gasztold-Seń, Biznes z terrorystami. Brudne interesy wywiadu wojskowego PRL z bliskowschodnimi organizacjami terrorystycznymi
 • Sławomir Łukasiewicz, Partia, ideologia i wywiad polityczny. Studium funkcjonowania organizacji partyjnej w wywiadzie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

II. Varia

 • Krzysztof Lesiakowski, Z dziejów Zagłady w Kraju Warty. Losy ludności żydowskiej w Sieradzu 1939–1942
 • Wołodymyr Baran, Technologia represji politycznych NKWD w latach 1939–1941
 • Anna Machcewicz, Więzienni lekarze. Opieka lekarska w więzieniach stalinowskich w latach 1945–1956
 • Michał Palczyński, Związek Walki Młodych i jego członkowie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948. Zarys problemu
 • Wojciech Franciszek Marciniak, Związek Patriotów Polskich jako organizator repatriacji obywateli polskich z ZSRR w latach 1945–1946
 • Adam Mielczarek, Raz jeszcze o sondażowych szacunkach zasięgu wydawnictw podziemnych lat osiemdziesiątych

III. U sąsiadów

 • Ihor Iljuszyn, Tragedia wołyńska lat 1943–1944: przyczyny, przebieg, skutki
 • Andrij Portnow, Wołodymyr Maslijczuk, Historiografia ukraińska. Doświadczenia sowietyzacji

IV. Dokumenty

 • Piotr Cichoracki, Aleksander Ilin, Przyczynek do dziejów komunistów w 1939 r. Dwa rękopisy Romana Zambrowskiego
 • Przemysław Benken, Problematyka stosunków między Misją Polską do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych a Sztabem Wojskowej Komisji Rozejmowej strony Koreańskiej Armii Ludowej/Chińskich Ochotników Ludowych w Kaesongu oraz wytyczne w tej sprawie

V. Recenzje

 • Cenna inicjatywa. Praca zbiorowa Intellectuels de l'Est exilés en France, red. Wojciech Fałkowski, Antoine Marès, Paryż 2011, ss. 174 (Patryk Pleskot)
 • Stefanie Waske, Nach Lektüre vernichten! Der geheime Nachrichtendienst von CDU und CSU im Kalten Krieg, München 2013, ss. 304 (Małgorzata Świder)
 • Felix Römer, Kameraden. Die Wehrmacht von innen, mit einem Vorwort von Johannes Hürter, München–Zürich 2012 (Daniel Logemann)
 • Zygmunt Starachowicz, Sonderaktion Krakau. Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6–10 listopada 1939 roku), wstęp i oprac. K. Starachowicz, F. Wasyl, Gdańsk, Wydawnictwo Oskar, Muzeum II Wojny Światowej, 2012, ss. 70 (Piotr Ruciński)
 • Andrija Portnowa Historie do użytku domowego (A. Portnow, Istoriji dla domasznioho wżytku. Eseji pro polśko-rosijśko-ukrainśkyj trykutnyk pamjati, Kyjiw, wyd. Krytyka, 2013) (Jarosław Syrnyk)
 • Kilka uwag źródłoznawczych do książki Sebastiana Karczewskiego Zamach na arcybiskupa. Kulisy wielkiej mistyfikacji (Jacek Welter)

VI. Konferencje

 • Patryk Pleskot, Potrzeba wiedzy – po raz trzeci. Międzynarodowa konferencja naukowa „Need to Know III. Them vs. Us. Image of the Enemy" – Visby (Szwecja), 26–27 września 2013 r.
 • Patryk Pleskot, O zaufaniu i jego braku. Międzynarodowa konferencja naukowa „Trust and distrust in the Eastern Bloc and the Soviet Union, 1956–1991", University College London, 4–5 VII 2013 r.
do góry