Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 2 (22)/2013

W numerze:

 • Od Redakcji (Sławomir Poleszak, Rafał Wnuk)

I. Ankieta

 • „„Historia a wyobrażenia przeszłości (Jerzy Bracisiewicz, Krzysztof Brzechczyn, Andrzej Grajewski, Tomasz Kranz, Paweł Machcewicz, Adam Ostolski, Tomasz Stryjek, Robert Traba, Marek Woźniak, Andrzej Zawistowski, Anna Ziębińska-Witek)

II. Studia

 • Marek Woźniak, Wyobraźnia (historyczna) i jej rola w procesie
  badania przeszłości
 • Bartosz Korzeniewski, Demokratyzacja pamięci wobec przewartościowań w pamięci Polaków po 1989 r.
 • Anna Ziębińska-Witek, Wystawianie przeszłości, czyli historia w nowych muzeach
 • Tomasz Stempowski, „Lieux de mémoire", ikony, fotografie. Wpływ obrazów fotograficznych na pamięć zbiorową w Polsce – rekonesans
 • Sławomir Zajączkowski, Atrakcyjność komiksu historycznego na tle wymagań stawianych twórcom komiksowym przez historię i sztukę
 • Magdalena Maria Stulgis, Pomiędzy rekonstrukcją, odtwórstwem a inscenizacją, czyli próba analizy zjawiska rekonstrukcji historycznej
 • Andrzej Grajewski, Balast po komunizmie. Instytucjonalne rozliczenie komunizmu w krajach Europy Środkowej – opis struktur oraz okoliczności ich powstania

III. Varia

 • Michał Przeperski, Świat oglądany przez szybę. Polacy a sprawy międzynarodowe w sondażach Radia Wolna Europa (1962–1969)
 • Jakub Kazimierski, Katowickie Forum Partyjne
 • Karolina Bittner, Propagandowe funkcje piosenki żołnierskiej na przykładzie Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu
 • Krzysztof Brzechczyn, Od rewolucji proletariackiej do powstania narodowego. Przegląd konceptualizacji „Solidarności" w naukach społecznych i humanistycznych

IV. U sąsiadów

 • Mateusz Sokulski, Historiografia serbska i chorwacka poświęcona
  polityce zagranicznej Jugosławii w okresie zimnej wojny

V. Recenzje

 • Nacjonaliści ukraińscy lat czterdziestych XX w. O co i przeciw komu walczyli? Dlaczego ponieśli porażkę? (Na podstawie nowego rosyjskiego wydania dokumentów) (Albina Noskowa)
 • Nadine Fresco, Śmierć Żydów. Fotografie, Czarne, Wołowiec 2011, ss. 135. (Tomasz Stempowski)
 • Jerzy Grzybowski, Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956, Warszawa 2011, ss. 907 (Marek Wierzbicki)
 • Świadectwo Gaucka. Recenzja książki Joachima Gaucka Winter im Sommer – Frühling im Herbst. Erinnerungen (książka napisana we współpracy z Helgą Hirsch), München, Pantheon Verlag, 2011, ss. 352 (Andrzej Grajewski)

VI. Konferencje

 • Katarzyna Zawadka, Ogólnopolska konferencja „Elity komunistyczne w Polsce", Lublin 19–20 września 2013 r.
do góry