Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1 (21)/2013

W numerze:

Od Redakcji (Marek Wierzbicki)

I. Esej

 • „„ Anna Siwek, Zrozumieć totalitaryzm

II. Studia

 • Sebastian Piątkowski, Codzienność początków okupacji niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie w świetle ogłoszeń drobnych „Gońca Krakowskiego” (październik 1939 – czerwiec 1940)
 • Konrad Słowiński, Wybrane problemy życia codziennego Polaków na podstawie listów opublikowanych na łamach „Przyjaciółki” w latach 1956–1970
 • Konrad Rokicki, Listy i skargi na działalność MSW w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w analizach Biura Skarg i Listów MSW
 • Paweł Wierzbicki, Podziały ideowe w obrębie opozycji politycznej w PRL w latach 1976–1989

III. Varia

 • „„Dariusz Burczyk, „Bojownicy ludu” z Nowego Portu
 • Jarosław Pałka, Ludowe Wojsko Polskie w walce ze zbrojnym polskim podziemiem niepodległościowym (lata 1946 i 1947)
 • Bartłomiej Różycki, Dąbrowszczacy i pamięć o hiszpańskiej wojnie domowej w Polsce Ludowej
 • Anna Mazurkiewicz, Relacje między Zgromadzeniem Europejskich Narodów Ujarzmionych a Komitetem Wolnej Europy na tle polityki amerykańskiej 1950–1960
 • Łukasz Jasiński, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku w latach1965–1989.Geneza i działalność
 • Przemysław Gasztold-Seń, Międzynarodowi terroryści w PRL – historia niewymuszonej współpracy
 • Michał Rosenberg, Dziwne przypadki (?) Dziadów Dejmka
 • Adam Mielczarek, Społeczny skład podziemnych grup opozycji Warszawy, Siedlec i Rzeszowa w latach 1982–1989

IV. Dokumenty

 • „„Patryk Pleskot, Polacy w czerwcu 1980 r. – raport brytyjskiego attaché wojskowego
 • Jan Olaszek, Grzegorz Wołk, Drugi obieg wydawniczy w oczach Służby Bezpieczeństwa

V. Recenzje i polemiki

 • Stalinizm z kobiecej perspektywy. O książce Małgorzaty Fidelis, Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland, Cambridge 2010, ss. 280 (Natalia Jarska)
 • Polśko-ukrajinśki stosunki w 1942–1947 rokach u dokumentach OUN ta UPA, red. Wołodymyr Wiatrowycz, tom 1–2, Lwiw 2011, ss. 1365; Wołodymyr Wiatrowycz, Druha polśko-ukrajinśka wijna 1942–1947, Kyjiw 2011, ss. 288 (Andrzej Leon Sowa)
 • Wołodymyr Wiatrowycz, Druha polśko-ukrajinśka wijna 1942–1947, Kyjiw 2011, ss. 288 (Grzegorz Hryciuk)
 • Eugeniusz Wilkowski, Solidarność na ziemi zamojskiej w latach 1980–1989, Chełm 2009, ss. 1224 (Antoni Dudek)
do góry