Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 2 (20)/2012

W numerze:

Od Redakcji (Zdzisław Zblewski)

I. Dyskusja

 • Wybrane problemy metodologii i metodyki badań nad najnowszą historią Polski

II. Esej

 • Károly Szerencsés, Belle époque? Lata siedemdziesiąte XX w.na Węgrzech

III. Studia

 • Krzysztof Brzechczyn, Problem wiarygodności teczek i opartej na nich narracji historycznej. Kilka uwag metodologicznych
 • Piotr Witek, Historyk wobec metodologii
 • Agata Stolarz, Historia mówiona w warsztacie historyka mentalności
 • Iwona Kościesza, Sublime (w) historii. Wzniosłość jako narzędzie i przedmiot badań

IV. Varia

 • Marta Bogacka, Obozowe lata Tadeusza Pietrzykowskiego – boksera, który pięściami wywalczył sobie życie
 • Anna Wilk, Przesiedlenie ludności łemkowskiej z powiatu nowosądeckiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 1945–1946
 • Marcin Żukowski, Metody tworzenia i etapy powstawania Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku w latach 1945–1949 (działacze, struktury, finanse)
 • Tomasz Osiński, „Klika obszarnicza”. Ziemianie w polityce personalnej Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1946–1949)
 • Bartłomiej Noszczak, Drogi i bezdroża młodzieżowej konspiracji.Klub Wykolejeńców (1950–1951) w świetle dokumentacji tajnej policji politycznej Polski Ludowej
 • Marcin Kruszyński, „Trudne” życiorysy lubelskich uczonych – przyczynek do biografii Aleksandra Kierka
 • Łukasz Grabowski, Marcin Maruszak, Zarys struktur oraz zadania Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza i Kontroli Ruchu Granicznego w latach 1945–1991
 • Stanisław Koller, Normatywne zasady brakowania i niszczenia materiałów Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1956–1990)
 • Mirosław Sikora, Służba Bezpieczeństwa wobec przekształceń ekonomicznych w Polsce 1980–1989. Przyczynek do badań nad ingerencją polskich służb specjalnych w gospodarkę
 • Dominik Sokołowski, Radosław Żydonik, Historia jednej pomyłki. Kulisy rejestracji tajnego współpracownika ps. „Majewski”
 • Zbigniew Bereszyński, Akta SB nie kłamią, ale mogą wprowadzić w błąd. Z badań nad dokumentami dotyczącymi osobowych źródeł informacji SB
 • Henry Leide, Ściganie zbrodni narodowosocjalistycznych w NRD na przykładzie działalności Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Opis przypadków
 • Grzegorz Rossolinski-Liebe, Świętowanie faszyzmu i zbrodni wojennych w Edmonton. Mit polityczny i kult Stepana Bandery w multikulturowej Kanadzie

V. Dokumenty

 • Paweł Madejski, Napisy i znaki pozostawione przez osoby przetrzymywane w aresztach i więzieniach Lublina w latach 1944–1953

VI. Recenzje i polemiki

 • Timothy Snyder, Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin, New York 2010 (Alexander Gogun)
 • Janusz Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990, Toruń 2010 (Mirosław Szumiło)
 • Slobodan Selinić, Jugoslovensko-Čehoslovački odnosi 1945–1955, Beograd 2010 (Mateusz Sokulski)
do góry