Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1(14)/2009 – cena 30,00 zł

W numerze:

Od Redakcji

I. Dyskusja

 • Okupacja niemiecka ziem polskich (1939–1945) w historiografii polskiej i niemieckiej

II. Studia

 • Siergiej Słucz – Długa droga Stalina do ugody z Hitlerem
 • Witold Wasilewski – Współpraca sowiecko-niemiecka a zbrodnia katyńska
 • Frank M. Grelka – Polityka narodowościowa niemieckich władz okupacyjnych we wschodniej Polsce w latach 1941–1944. Przebudowa społeczeństwa wielonarodowościowego w społeczeństwo z rasą dominującą
 • Dieter Pohl – Niemiecka polityka ekonomiczna na okupowanych terenach wschodniej Polski w latach 1941–1944
 • Jacek Andrzej Młynarczyk – Pomiędzy współpracą a zdradą. Problem kolaboracji w Generalnym Gubernatorstwie – próba syntezy
 • Sonja Schwaneberg – Eksploatacja gospodarcza Generalnego Gubernatorstwa przez Rzeszę Niemiecką w latach 1939–1945
 • Ingo Haar – Polityka ludnościowa w Generalnym Gubernatorstwie: polityka narodowościowa wobec Żydów i polityka osadnictwa a inicjatywy regionalne i centralne

III. Varia

 • Mirosław Sikora – Zasady i praktyka przejęcia majątku polskiego przez III Rzeszę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego oraz mieszkaniowego, na przykładzie prowincji śląskiej (górnośląskiej) w latach 1939–1944
 • Marek Wierzbicki – Sowiecka polityka ekonomiczna na ziemiach wschodnich przedwojennej Polski (tzw. Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi) w latach 1939–1941
 • Jarosław Stocki – Lwowski sobór 8–10 marca 1946 roku: przygotowania, przebieg i skutki. Rola systemu totalitarnego
 • Peter Ruggenthaler – Wielki blef Stalina. Dzieje noty Stalina z 10 marca 1952 roku na podstawie dokumentów przywództwa radzieckiego
 • Franciszek Grabowski – Ostiary i nie tylko. Lotnicy polscy w operacjach specjalnych SIS, OPC i CIA w latach 1949–1965
 • Pál Germuska – „Uszy” Kadafiego. Produkcja radiowych urządzeń wywiadowczych na Węgrzech w latach 1965–1985
 • Aleksandra Pietrowicz – Życie pod lupą bezpieki. Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Edwarda Serwańskiego

IV. Dokumenty

 • Miłosz Grygierczyk – Minister von Ribbentrop zaprasza na wycieczkę. Relacja dyplomaty hiszpańskiego z podróży do okupowanej Warszawy
 • Karol Sacewicz – Ocena działalności podziemia komunistycznego na podstawie Memoriału w sprawie niebezpieczeństwa rewolucji komunistycznej w Polsce (kwiecień 1943 r.)
 • Jerzy Autuchiewicz – „Czujniej, towarzysz, czujniej...” Współzawodnictwo w UB

V. U sąsiadów

 • Leonid Zaszkilniak – Stan badań nad problematyką porozumień polsko-ukraińskich lat 1939–1945 we współczesnej historiografii ukraińskiej

VI. Recenzje i polemiki

 • Bogdan Musial, Kampfplatz Deutschland. Stalins Kriegspläne gegen den Westen, Propyläen, Berlin 2008, ss. 584 (Alexander Gogun)
 • Paweł Machcewicz, „Monachijska menażeria”. Walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007, ss. 444 (Prokop Tomek)

Wykaz skrótów archiwalnych

Informacja dla autorów

 

do góry