Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1 (12)/2008 – cena 30,00 zł

W numerze:

Od Redakcji

I. Studia
 • Bogdan Chrzanowski, Piotr Niwiński – Okupacja niemiecka i sowiecka – próba analizy porównawczej (wybrane zagadnienia)
 • Marek Kornat – Droga Niemiec do paktu Ribbentrop-Mołotow i sprawy polskie (wydarzenia i interpretacje)
 • Albin Głowacki – Ogólne założenia sowieckiej polityki okupacyjnej w Polsce
 • Grzegorz Hryciuk – Represje niemieckie na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1941–1944
 • David Silberklang – Refleksje na temat losu Żydów w okupowanej Polsce 1939–1945
 • Adam Puławski – Wykluczenie czy samowykluczenie? Trzy aspekty obecności Żydów w wojennym społeczeństwie polskim na przykładzie 1942 roku
 • Ryszard Kaczmarek – Kolaboracja na terenach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej
 • Grzegorz Motyka – Kolaboracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1941–1944
 • Robert Spałek – Z dziejów komunistycznego wywiadu. Casus Bogusława Hrynkiewicza i Mariana Spychalskiego (1940–1944)
 • Dorota Siepracka, Janusz Wróbel – Litzmannstadt – nazistowski eksperyment narodowościowy na ziemiach polskich
I. Varia
 • Krzysztof Kaczmarski – Próby „legalizacji” Obozu Narodowo-Radykalnego (Grupy „Szańca”) i wejścia jego przedstawicieli w struktury władz RP na wychodźstwie 1939–1941
 • Małgorzata Gliwa – Działalność UPA w powiecie jasielskim 1945–1948
 • Jacek Wołoszyn – Współpraca Związku Młodzieży Polskiej z UB w realizacji planów „ofensywy ideologicznej” w środowiskach młodzieżowych w województwie lubelskim
 • Andrzej Zaćmiński – Przestępstwa polityczne w orzecznictwie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1950–1954
 • Sławomir Łukasiewicz – Federacja jako zagrożenie. Działania wywiadu PRL wobec polskich federalistów na Zachodzie po II wojnie światowej
III. U sąsiadów
 • Padraic Kenney – Kiedy znikną białe plamy. Spojrzenie na współczesną historiografię Polski
IV. Dokumenty
 • Sławomir Łukasiewicz – Aparat bezpieczeństwa PRL o polskich federalistach
 • Władysław Bułhak – Donos wywiadu Gwardii Ludowej do gestapo na rzekomych komunistów i kryptokomunistów (wrzesień 1943 roku)
 • Artur Brożyniak, Paweł Fornal – Opanowanie Dynowa przez UPA 16 listopada 1946 r. Dokumenty polskie i ukraińskie
 • Krzysztof Lesiakowski – Wytyczne do pracy oficerów Głównego Zarządu Informacji WP w brygadach i komendach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” 1948–1949
V. Recenzje
 • Grzegorz Motyka – Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii (Aleksandr Gogun, Anatolij Kentij)
 • Archives „secrètes”, secrets d’archives? Historiens et archivistes face aux archives sensibles, red. Sébastien Laurent (Monika Komaniecka)
Wykaz skrótów archiwalnych
Informacja dla autorów
 
do góry