Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 2 (8)/2005 – cena 36,00 zł

W numerze:

1. Dyskusja

 • PKWN – próba oceny – dyskusja z udziałem prof. dr. hab. Jerzego Eislera, prof. dr. hab. Andrzeja Friszke, dr. hab. Pawła Machcewicza, prof. dr. hab. Andrzeja Paczkowskiego i prof. dr. hab. Janusza Wrony

2. Studia

 • Albina Noskowa – Na drodze do stworzenia PKWN – rola Moskwy

 • Janusz Wrona – System polityczny w Polsce w latach 1944-1948

 • Wanda Jarząbek – Miejsce Polski w polityce międzynarodowej w latach 1944-1947

 • Marcin Zwolski – Deportacje internowanych Polaków z województwa białostockiego 1944-1945

 • Jan Pisuliński – Konflikt polsko-ukraiński w powiecie przemyskim zimą i wiosną 1945 roku i udział w nim grupy Romana Kisiela „Sępa”

 • Krzysztof Sychowicz – Kościół katolicki w województwie białostockim wobec podziemia antykomunistycznego w latach 1945-1953

 • Tomasz Konopka – Śmierć na ulicach Krakowa w latach 1945-1947 w materiale archiwalnym krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej

3. Varia

 • Tomasz Chinciński – Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy, część I (marzec-sierpień 1939)

 • Piotr Wróbel – Wokół problemu rezydentury NKWD w getcie warszawskim

 • Martin Lacko – Masakra katyńska a Słowacja. Obraz tragedii w prasie słowackiej wiosną 1943 roku

 • Pavel Suk – Odkrycie masowych grobów w Katyniu oraz problematyka polska w prasie Protektoratu Czech i Moraw w okresie od kwietnia do czerwca 1943 roku

 • Jean-Louis Panné – Francuscy i polscy jeńcy wojenni. Braterstwo doświadczeń i świadectwa

 • Aleksandra Pietrowicz – Sekcja Zachodnia Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP – zarys struktury

 • Marcin Majewski – Przyczynek do wojennych dziejów Ukraińskiego Legionu Samoobrony (1943-1945)

 • Jerzy Grzybowski – Białorusini wśród uchodźców polskich na Środkowym Wschodzie i w Afryce Wschodniej w latach II wojny światowej

 • Sławomir Poleszak – Kryptonim „Pożar”. Rozpracowanie i likwidacja ostatniego żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka „Lalka”, „Lalusia” (1956-1963)

 • John Connelly – Mity i kontrmity, przyczynek do dyskusji o polskiej tożsamości historycznej

4. Dokumenty i świadectwa

 • Agnieszka Łuczak – Wielkopolska w oczach polskiego podziemia niepodległościowego. Sprawozdanie miesięczne Komendy Okręgu Poznańskiego Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj za sierpień 1945 roku

 • Piotr Cichoracki – Niezrealizowana koncepcja osądzenia Wacława Kostki-Biernackiego

 • Marcin Kula – Z notatek: Grudzień

5. Recenzje

 • Jerzy R. Prochwicz – Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku (Piotr Cichoracki)

 • Anna Grażyna Kister – Studium zniewolenia. Walka aparatu bezpieczeństwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodległościowym na Lubelszczyźnie 91944-1947) (Sławomir Poleszak)

 • Remigiusz Kasprzycki – Opozycja polityczna w Krakowie 1988-1989 (Grzegorz Waligóra)

 • Kazimierz Litwiejko – Narodowa Organizacja Wojskowa Okręg Białystok 1941–1945 (Piotr Łapiński)

 • Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t. 6: Warsztat badawczy (Sebastian Ligarski)

do góry