Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1 (7)/2005 – cena 22,00 zł

W numerze:

1. Dyskusja:

 • Jan Żaryn – Kościół katolicki w PRL – wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje

 • Komunizm i religia w Polsce – trwanie i zmiana

2. Studia: Oblicza polskiej religijności

 • Ryszard Michalak – Divide et impera. Szkic o złożoności polityki wyznaniowej PRL wobec Kościołów wyznaniowych i jej następstwach

 • Jacek Wołoszyn – Członkowie Związku Młodzieży Polskiej w województwie lubelskim wobec Kościoła katolickiego

 • Bartłomiej Noszczak – Kryzys działalności Departamentu VI KdsBP przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu w Polsce i próby jego przezwyciężenia (1954–1956)

 • Ryszard Gryz – „Na masowe budownictwo sakralne nie pójdziemy”. Ekipa Gierka wobec budowy katolickich świątyń (1970–1980)

 • Małgorzata Choma-Jusińska – Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w działalności opozycji przedsolidarnościowej w Lublinie

 • Agnieszka Gralińska-Toborek – Plastyka w Kościele w latach 1981–1989. Trwałe przymierze czy epizod?

 • Jarosław Stocki – Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie Zachodniej na przykładzie Tarnopolszczyzny w latach 1946–1989

3. Varia:

 • Anna Czocher – Jawne polskie życie kulturalne w okupowanym Krakowie 1939–1945 w świetle wspomnień

 • Paweł Jaworski – Związek Patriotów Polskich w Szwecji (1943–1947)

 • Janusz Marszalec – Na „spotkanie” ludziom z AK. Służba Bezpieczeństwa wobec środowisk akowskich po 1956 roku na Wybrzeżu Gdańskim

4. Dokumenty:

 • Małgorzata Choma-Jusińska – Sprawozdanie pokontrolne z pracy Wydziału IV Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lublinie w 1988 roku

5. U sąsiadów:

 • Jens Gieseke – Współczesna historiografia a badania nad Stasi. Osobna niemiecka droga rozliczenia z przeszłością

6. Recenzje:

 • Arūnas Streikus – Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944–1990) (Katarzyna Korzeniewska)

 • Jurij Ignatjewicz Muchin – Antirossijskaja podłost’. Nauczno-istoriczeskij analiz. Rassledowanije falsifikacyi Katynskogo dieła Polszej i Gienieralnoj prokuratorom Rossii s celju razżecz nienawist’ polakow k russkim (Witold Wasilewski)

 • Tomasz Strzembosz – Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939 – VI 1941 (Bartłomiej Bernacki)

 • Kazimierz Litwiejko – Narodowa Organizacja Wojskowa Okręg Białystok 1941–1945 (Piotr Łapiński)

 • Zygmunt Woźniczka – Katowice 1945–1950. Pierwsze powojenne lata. Polityka – społeczeństwo – kultura (Adam Dziurok)

 • David Morgan – Konflikt pamięci. Narracje radomskiego Czerwca 1976 (Paweł Sasanka)

do góry