Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1 (3)/2003 – cena 28,00 zł

W numerze:

I. Ankieta

 • Andrzej Paczkowski – Archiwa aparatu bezpieczeństwa PRL jako źródło: co już zrobiono, co można zbadać

 • Ankieta historyczna

II. Studia: Aparat bezpieczeństwa w Polsce

 • Paweł Piotrowski – Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990

 • Tadeusz Ruzikowski – Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950–1984

 • Piotr Łapiński, Sławomir Poleszak – Posłańcy śmierci. Kombinacje operacyjne aparatu bezpieczeństwa na Białostocczyźnie 1949–1950

 • Zdzisław Zblewski – Główne problemy Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w przededniu Października ‘56

 • Łukasz Kamiński – Kryptonim „Podżegacze”

 • Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki – Protokół przesłuchania jako źródło historyczne

 • Łukasz Kamiński – Lingua securitatis

III. Varia

 • Martin Lacko – Armia słowacka we wschodniej Polsce w 1941 roku

 • Krzysztof Szwagrzyk – Historia przygotowań do amerykańskiego desantu pod Wrocławiem (1949–1952)

IV. Dokumenty

 • Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak – Raport O służbie bezpieczeństwa publicznego z 1946 roku

 • Marcin Zwolski – Wykonywanie wyroków kary śmierci w polskich więzieniach grudzień 1954–kwiecień 1956

 • Sławomir Cenckiewicz – Grudzień ‘70 w Gdańsku według tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa

V. U sąsiadów

 • Grzegorz Hryciuk – Najnowsze ukraińskie badania nad historią najnowszą

VI. Recenzje

 • W odpowiedzi na recenzję Andrzeja Żbikowskiego: Marek Wierzbicki – Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką (1939–1941) (Marek Wierzbicki)

 • Tomasz Głowiński – O nowy porządek europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945 (Jacek Żygadło)

 • Wojciech Czuchnowski – Blizna. Proces Kurii krakowskiej 1953 (Wojciech Frazik, Filip Musiał)

 • Opozycja demokratyczna w Polsce w świetle akt KC PZPR (1976–1980). Wybór dokumentów (Krzysztof Madej)

 • Edmund Nowak – Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945–1950). Historia i implikacje i Witold Stankowski – Obozy i miejsca odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 1945–1950 (Bogusław Kopka)

 • Pavel Žáček – Boje o minulost. Deset let vyrovnáváni se s komunistickou minulosti – pokus o předběžnou bilanci (Andrzej Grajewski)

do góry