Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 1/2002 – cena 25,00 zł

W numerze:

1. Dyskusje:

 • dr hab. Andrzej Friszke - Spór o PRL w III Rzeczypospolitej (1989-2001)

 • Polityka wobec historii, historiografia wobec polityki: PRL i III Rzeczpospolita

2. Esej:

 • prof. Marcin Kula - Niemota ubezwłasnowolnionych

3. Studia i materiały:

 • dr Piotr Niwiński - Okręg Wileński SZP-ZWZ w latach 1939-1941. Próba syntezy

 • dr Grzegorz Motyka - Dywizja SS "Galizien" ("Hałyczyna")

 • Marcin Urynowicz - Listy o zagładzie. Kryptoinformacja

 • dr Krzysztof Lesiakowski - Strajk robotników łódzkich w lutym 1971 roku

 • dr Tomasz Balbus, dr Łukasz Kamiński - Wydarzenia grudniowe 1970 roku poza Wybrzeżem

4. Dokumenty i relacje:

 • Sławomir Cenckiewicz - Geneza Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"

5. Recenzje:

 • Jerzy Eisler - Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje. Henryk M. Kula - Dwa oblicza Grudnia '70. Oficjalne - rzeczywiste (Leszek Próchniak)

 • Eugeniusz Mironowicz - Polityka narodowościowa PRL (Igor Hałagida)

 • Adam Baran - Harcerska alternatywa. ZHR w latach 1989-1990 (Rafał Wnuk)

 • Anna Cichopek - Pogrom Żydów w Krakowie (Dariusz Libionka)

 • Adam Leszczyński - Sprawy do załatwienia. Listy do "Po prostu" 1955-1957 (Krzysztof Madej)

 • Teresa Bochwic - Narodziny i działalność Solidarności Oświaty i Wychowania 1980-1989. Wybór źródeł do historii Solidarności Oświaty i Wychowania, oprac. Jacek Żurek (Krzysztof Madej)

 • Marek Jan Chodakiewicz - Żydzi i Polacy 1918-1956. Współistnienie - zagłada - komunizm (Marcin Urynowicz)

 • Stan wojenny w Polsce. Dokumenty i materiały archiwalne 1981-1983 (Grzegorz Majchrzak)

 • Małgorzata Albierska - Ośrodki emigracji polskiej wobec kryzysów politycznych w kraju (1956-1981) (Sławomir Cenckiewicz)

do góry