Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

Informacja o 43 numerze czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość” (nadsyłanie artykułów do 31 lipca 2023)

Nabór artykułów do nr 43 czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość”

Tematem przewodnim 43 numeru półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość”, który ukaże się w 2024 r., będzie „Wymiar sprawiedliwości w stanie wojennym i jego ofiary”.

Zapraszamy do zgłaszania artykułów naukowych na temat wymiaru sprawiedliwości w stanie wojennym i jego ofiar. Pragniemy zachęcić do naukowej refleksji, której celem będzie przede wszystkim zwrócenie uwagi na te elementy, które dotychczas były pomijane w badaniach nad wymiarem sprawiedliwości w okresie stanu wojennego. Do publikowania tekstów zapraszamy zarówno historyków jak i prawników.

Proponowane obszary tematyczne:

 • polityczno-represyjny charakter przepisów karnych stanu wojennego
 • najważniejsze procesy polityczne w okresie stanu wojennego
 • orzecznictwo sądów powszechnych i wojskowych
 • działalność prokuratury powszechnej i wojskowej
 • funkcjonowanie kolegiów do spraw wykroczeń
 • obrońcy w procesach politycznych stanu wojennego
 • sędziowie i prokuratorzy stanu wojennego
 • weryfikacja kadr w wymiarze sprawiedliwości i represje kadrowe po 13 grudnia 1981 r.
 • odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie komunistyczne okresu stanu wojennego
 • przekraczanie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez bezprawne pozbawianie wolności na podstawie decyzji wydawanych w oparciu o nieobowiązujące przepisy i za zachowania, które nie stanowiły przestępstw w czasie ich popełnienia
 • wojskowy wymiar sprawiedliwości w okresie stanu wojennego – prawne podstawy podejmowanych działań, dezercje, odmowy wykonania rozkazu i wypływające z nich konsekwencje
 • rola organów represji w kształtowaniu materiału procesowego, stanowiącego podstawę postępowań sądowych w okresie stanu wojennego
 • niedozwolone metody śledcze (stosowanie tortur fizycznych i psychicznych, naruszanie nietykalności cielesnej, groźby i zmuszanie do określonego postępowania) wobec osób przesłuchiwanych w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych lub czynności operacyjnych
 • zaniechania funkcjonariuszy publicznych w zakresie przeciwdziałania ówczesnej przestępczości pospolitej/kryminalnej
 • zmiany prawne związane z zawieszeniem i zniesieniem stanu wojennego – teoria i praktyka
 • ciągłość czy zmiana. „Długie trwanie” stanu wojennego w wymiarze sprawiedliwości. Wybrane przykłady procesów politycznych lat 1983–1989.
 • zniesienie stanu wojennego a dyspozycyjność przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w kolejnych latach (na podstawie wybranych przykładów)
 • stan zachowania dokumentacji z okresu stanu wojennego i możliwość rozliczenia sprawców popełnionych przestępstw
 • proces rehabilitacji ofiar po 1989 r. i kwestia unieważniania wyroków wydawanych w latach 1981–1983
 • propozycje tematów w formie opracowań syntetycznych oraz wybranych case studies

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i zawierające nowe, oryginalne ujęcie tematu.

Publikujemy artykuły w języku polskim oraz w językach kongresowych: angielskim i francuskim. Limit objętości tekstów wynosi 50 tys. znaków dla artykułów i materiałów źródłowych (z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi) oraz 30 tys. znaków dla recenzji i sprawozdań.

Przysyłane artykuły muszą zawierać:

 • numer ORCID,
 • biogram,
 • bibliografię,
 • słowa kluczowe,
 • streszczenie.

Instrukcja wydawnicza oraz szczegóły dotyczące procesu recenzyjnego.

Redaktorami tematycznym numeru 43 są: dr hab. Cecylia Kuta i dr Marzena Grosicka.

Prosimy o przysyłanie tekstów  na adres: redakcja.pis@ipn.gov.pl; cecylia.kuta@ipn.gov.pl, marzena.grosicka@ipn.gov.pl.

do góry