Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

Informacja o 42 numerze czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość” (termin nadsyłania artykułów 28 lutego 2023)

 • Nabór artykułów do nr 42 czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość”
  Nabór artykułów do nr 42 czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość”

Tematem przewodnim 42 numeru półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość”, który ukaże się w końcu 2023 r., będą szeroko rozumiane kwestie związane z historią szkolnictwa polskiego w latach 1945‒1989.

Zapraszamy do zgłaszania artykułów naukowych podejmujących temat źródeł do badań historii szkolnictwa polskiego 1945‒1989, które zgromadzono w archiwach w Polsce i za granicą. Interesująca badawczo jest również sytuacja nauczycieli i pracowników oświaty po 1945 r. Ilu ich było? Jakie metody dydaktyczne stosowali? W jaki sposób prowadzili zajęcia dydaktyczne? Jak funkcjonowali w ramach ideologiczno-wychowawczych narzuconych przez władze państwowe? Jak układały się relacje – z jednej strony – między nauczycielami a uczniami, a z drugiej – między pedagogami a dyrekcją?

Zamierzamy również przyjrzeć się sytuacji uczniów po II wojnie światowej, z uwzględnieniem ich praw oraz ciążących na nich obowiązków. Chcemy sprawdzić, czy mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności. Zależy nam również na wieloaspektowym spojrzeniu na szkołę jako „instytucję”, „organizację”, „system”, „przestrzeń emocjonalną” oraz budynek.

Proponowane obszary tematyczne:

 • źródła do badań historii szkolnictwa,
 • sytuacja nauczycieli i pracowników oświaty,
 • indoktrynacja i inwigilacja środowiska oświatowego (uczniów i nauczycieli),
 • oświata jako narzędzie propagandy,
 • działalność niezależna uczniów i nauczycieli,
 • kształcenie kadry pedagogicznej,
 • relacje między uczniami a nauczycielami,
 • prawa i obowiązki uczniów,
 • działalność polskich szkół za granicą,
 • szkoły mniejszości etnicznych,
 • szkolnictwo resortowe,
 • porównanie systemu szkolnictwa w Polsce i innych krajach,
 • edukacja z perspektywy kierownictwa partyjno-państwowego.

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i zawierające nowe, oryginalne ujęcie tematu.

Publikujemy artykuły w języku polskim oraz w językach kongresowych: angielskim i francuskim. Limit objętości tekstów wynosi 50 tys. znaków dla artykułów i materiałów źródłowych (z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi) oraz 30 tys. znaków dla recenzji i sprawozdań.

Przysyłane artykuły muszą zawierać:

 • numer ORCID,
 • biogram,
 • bibliografię,
 • słowa kluczowe,
 • streszczenie.

Instrukcja wydawnicza oraz szczegóły dotyczące procesu recenzyjnego.

Redaktorami tematycznym numeru 42 są dr Daniel Czerwiński i dr Jan Hlebowicz.

Prosimy o przysyłanie tekstów  na adres: redakcja.pis@ipn.gov.pl; daniel.czerwinski@ipn.gov.pl

do góry