Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

Informacja o 41 numerze czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość” (nadsyłanie artykułów do 15 czerwca 2022)

 • „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 41
  „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 41

Tematem przewodnim 41 numeru półrocznika „Pamięci i Sprawiedliwości”, który ukaże się w połowie 2023 r., będą szeroko rozumiane relacje europejskich państw Bloku Sowieckiego z Globalnym Południem w okresie zimnej wojny.

Rozwój procesu dekolonizacji państw tzw. Trzeciego Świata, jaki nastąpił po zakończeniu II wojny światowej, wiązał się nie tylko z upadkiem imperiów kolonialnych oraz powstaniem na mapie świata kilkudziesięciu nowych państw. Jego długofalowym skutkiem było ustanowienie nowego systemu międzynarodowego, w ramach którego obszar Globalnego Południa stał się fundamentalnym polem rywalizacji o wpływy i dominację dwóch zimnowojennych mocarstw i ich sojuszników – Stanów Zjednoczonych oraz Związku Sowieckiego.

W niniejszym numerze chcemy przyjrzeć się bliżej procesowi kształtowania się relacji pomiędzy europejskimi państwami znajdującymi się w orbicie wpływów Związku Sowieckiego a obszarem Globalnego Południa. Interesuje nas szeroki zakres zagadnień, szczególnie jednak te dotyczące

 • Więzi ideologicznych i politycznych
 • Soft Power/dyplomacji kulturalnej
 • Stosunków gospodarczych
 • Działalności wywiadowczych w krajach Globalnego Południa
 • Ekspansji militarnej i kontaktów wojskowych

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i zawierające nowe, oryginalne ujęcie tematu.

Publikujemy artykuły w języku polskim oraz w językach kongresowych: angielskim i francuskim. Limit objętości tekstów wynosi 50 tys. znaków dla artykułów i materiałów źródłowych (z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi) oraz 30 tys. znaków dla recenzji i sprawozdań.

Przysyłane artykuły muszą zawierać:

 • numer ORCID
 • biogram
 • bibliografię
 • słowa kluczowe
 • streszczenie

Instrukcja wydawnicza oraz szczegóły dotyczące procesu recenzyjnego.

Redaktorami tematycznymi numeru 41 są dr Przemysław Gasztold oraz Sylwia Szyc.

Prosimy o przysyłanie tekstów  na adres: redakcja.pis@ipn.gov.pl; sylwia.szyc@ipn.gov.pl; przemyslaw.gasztold@ipn.gov.pl.

do góry