Nawigacja

Komunizm: system – ludzie – dokumentacja

Informacja o naborze tekstów do rocznika „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” (nabór trwa do 30 czerwca 2021)

 • „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”
  „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”

Problematyka historii kobiet w kontekście wydarzeń, jakie rozgrywały się w XX w. i zmian, które wówczas nastąpiły, stanowi interesującą przestrzeń badawczą dla specjalistów wielu dziedzin. Krótka refleksja nad dorobkiem polskich historyków, socjologów, politologów, antropologów, czy też badaczy innych przestrzeni przekonuje, że wiele aspektów dotyczących tej tematyki nie zostało jeszcze opisanych, albo wymaga redefinicji dotychczasowych ustaleń. Jest to o tyle istotne, że różne aspekty wydarzeń historycznych można byłoby zobaczyć w nowym świetle, gdyby uwzględnić optykę kobiet właśnie, a także wskazać na ich pracę, sytuację materialną, działania na rzecz rodziny, funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, czy lokalnej społeczności, uwzględnić ich działalność np. polityczną, naukową, społeczną lub artystyczną. Docenić ich znaczenie jako jednostek, a także jako grupy. Nadal też wiele biografii kobiet czeka na opisanie. W związku z powyższym zapraszamy do nadsyłania artykułów poświęconych szeroko rozumianej historii kobiet w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r. i działań systemu komunistycznego wobec nich, a także uwikłania ich samych w tworzenie i działania systemu. Wciąż warto się też przyglądać roli kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym.

Zachęcamy do pochylenia się nad następującymi zagadnieniami:

 • źródła do badań nad historią kobiet w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r.; 
 • życie codzienne kobiet (rodzina i przestrzeń domowa, religijność, zdrowie, poziom życia, zmiany obyczajowe i mentalność);
 • artykuły biograficzne wybranych kobiet
 • kobiety i władza; kobiety u władzy
 • kobiety wobec przeobrażeń społecznych (cechy i ewolucja struktury społecznej, problematyka wyznaniowa, postawy i relacje społeczne, migracje);
 • edukacja kobiet (dostępność edukacji, edukacja jako katalizator awansu, edukacja a modernizacja);
 • życie zawodowe kobiet (sektory zatrudnienia; warunki pracy, bezrobocie; wpływ pracy zawodowej na inne obszary życia);
 • kobiety wobec zmian gospodarczych i przemysłowych (procesy modernizacyjne, postęp technologiczny, kryzysy gospodarcze, reformy rolne, kolektywizacja, odbudowa ze zniszczeń wojennych, konsumpcja);
 • czas wolny kobiet (życie kulturalne; muzyka, film, satyra, literatura, sztuki plastyczne, popkultura, wpływ zachodnich wzorców kulturowych, wzajemne fascynacje, sport, telewizja, moda).

Wszystkich zainteresowanych publikacją prosimy o przesłanie tekstów do 30 czerwca 2021 r. na adres sekretarza redakcji: sylwia.szyc@ipn.gov.pl lub redaktorki tomu i sekretarza redakcji: martyna.gradzka@ipn.gov.pl

***

Rocznik naukowy„Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” wydawany przez Biuro Badań Historycznych IPN oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, poświęcony jest szeroko rozumianym zagadnieniom funkcjonowania partii komunistycznej w Polsce oraz Związku Sowieckim i krajach tzw. bloku wschodniego.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki – 20 pkt

Więcej informacji dotyczących czasopisma: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/komunizm-system-ludzie

do góry