Nawigacja

Issues

Overview: Wojciech Materski. 2017. Od cara do “cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej [From the Tsar to the “Tsar”. A Study of the Russian Politics of Memory].

Institute of National Remembrance Review, 2, 2020, pages 335–359.

Witold Wasilewski

Web of Science ResearcherID G-4160-2019

DOI: 10.48261/INRR200211

Overview: Wojciech Materski. 2017. Od cara do “cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej [From the Tsar to the “Tsar”. A Study of the Russian Politics of History]. Warsaw: Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences. 371 pp. ISBN 9788364091889.

Keywords: Russia, tsarism, communism, politics of history

References

Appleby, Hunt, and Jacob 2000: Appleby, Joyce, Hunt, Lynn, and Jacob, Margaret. 2000. Powiedzieć prawdę o historii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. English edition: Appleby, Joyce, Hunt, Lynn, and Jacob, Margaret. 1995. Telling the Truth about History. New York, London: W.W. Norton and Company.

Kajtoch 2011: Kajtoch, Wojciech. 2011. “Z zagadnień współczesnego militaryzmu. Jak kinematografia rosyjska »oswoiła« konflikt czeczeński” [About modern militarism: how Russian cinematography »familiarized« with Chechen wars]. Zeszyty Prasoznawcze 54, 1/2: 41–58.

Karamzin 1818: Karamzin, Nikolay. 1818–1829. Istoriya Gosudarstva Rossiyskago. Vol. 1–8. 1818. Vol. 9. 1821. Vol. 10–11. 1824. Vol. 12. 1829. Saint Petersburg.

Katyn 1993: Katyn. Documents of Genocide. Documents and materials from the Soviet archives turned over to Poland on October 14, 1992. Ed. Materski, Wojciech. 1993. Warsaw: ISP PAN.

Katyń 1995: Katyń. Dokumenty zbrodni [Katyn. Documents of Crime]. Vol. 1. Jeńcy niewypowiedzianej wojny: sierpień 1939–marzec 1940 [The Prisoners of Undeclared War: August 1939–March 1940]. Ed. Gieysztor, Aleksander, Materski, Wojciech, Pichoja, Rudolf G. 1995. Warsaw: “Trio”.

Katyń 1998: Katyń. Dokumenty zbrodni [Katyn. Documents of Crime]. Vol. 2. Zagłada: marzec–czerwiec 1940 [Extermination: March–June 1940]. Ed. Belerska, Aleksandra, Materski, Wojciech. 1998. Warsaw: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Katyń 2001: Katyń. Dokumenty zbrodni [Katyn. Documents of Crime]. Vol. 3. Losy ocalałych: lipiec 1940–marzec 1943 [The Fates of the Saved Ones: July 1940–March 1943]. Ed. Belerska, Aleksandra, Materski, Wojciech. 2001. Warsaw: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Katyń 2006: Katyń. Dokumenty zbrodni [Katyn. Documents of Crime]. Vol. 4. Echa Katynia [The Echoes of Katyn]. Ed. Belerska, Aleksandra, Materski, Wojciech. 2006. Warsaw: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Katyn 2007: Katyn. A Crime Without Punishment. Ed. Cienciala, Anna M., Lebedeva, Natalia S., and Materski, Wojciech. 2007. New Haven-London: Yale University Press.

Kucharzewski 1923–1935: Kucharzewski, Jan. 1923–1935. Od białego caratu do czerwonego [From White to Red Czarism]. Vol. 1–7. Warsaw: Kasa im. Mianowskiego.

Kucharzewski 1948: Kucharzewski, Jan. 1948. The Origins of Modern Russia. New York: Polish Institute of Arts and Sciences in America.

Materski 1981: Materski, Wojciech. 1981. Polska a ZSRR 1923–1924. Stosunki wzajemne na tle sytuacji politycznej w Europie [Poland and the USSR 1923–1924. Mutual relations against the political situation in Europe]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Materski 1990: Materski, Wojciech. 1990. Bolszewicy i samuraje. Walka dyplomatyczna i zbrojna o rosyjski Daleki Wschód [Bolsheviks and samurais: Diplomatic and armed struggle over Russia’s Far East]. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Materski 1994: Materski, Wojciech. 1994. Georgia rediviva. Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych 1918–1921 [Georgia rediviva: The Republic of Georgia in international relations 1918–1921]. Warsaw: ISP PAN.

Materski 2005: Materski, Wojciech. 2005. Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943 [On the vedette: The Second Polish Republic and the Soviets 1918–1943]. Warsaw: Rytm.

Materski 2010: Materski, Wojciech. 2010. Mord katyński. Siedemdziesiąt lat drogi do prawdy [The Katyn Massacre: Seventy year-long road to the truth]. Warsaw: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Menkiszak 2002: Menkiszak, Marek. 2002. “Prozachodni zwrot” w polityce zagranicznej Rosji: przyczyny, konsekwencje, perspektywy [The Pro-Western Turn: Causes, consequences and Prospects]. Warsaw: Ośrodek Studiów Wschodnich/Center for Eastern Studies.

Nevezhin 2000: Niewieżyn, Władymir A. 2000. Tajne plany Stalina: propaganda sowiecka w przededniu wojny z Trzecią Rzeszą 1939–1941 [Stalin’s Secret Plans: Soviet Propaganda on the Eve of War with the Third Reich 1939–1941]. Cracow: Arcana.

Nikžentaitis 2018: Nikžentaitis, Alvydas. 2018. “Kultura pamięci i polityka historyczna w dzisiejszej Rosji” [Memory culture and politics of history in today’s Russia]. Acta Baltico-Slavica 42: 39–65. Accessed September 9, 2018. DOI: https://doi.org/10.11649/abs.2018.006.

Stalin 1945: Stalin, Josif. 1945. O wielkiej wojnie narodowej Związku Radzieckiego [On the Great National War of the Soviet Union]. Warsaw: Wydawnictwo Gazety “Wolność”.

Zdziechowski 1923: Zdziechowski, Marian. 1923. Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie [Europe, Russia, Asia. Sketches on politics and literature]. Vilna: Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego.

Zdziechowski 1932: Zdziechowski, Marian. „O honor w polityce (list do redaktora “Herolda” Ludgarda hr. Grocholskiego)” [Honour in politics. A letter to Count Ludgard Grocholski, editor of “Herold”]. 1932. Herold 2.

Zdziechowski 1934: Zdziechowski, Marian. 1934. Od Petersburga do Leningrada [From Petersburg to Leningrad]. Vilna.

Zdziechowski 1937: Zdziechowski, Marian. 1937. W obliczu końca [Facing the end]. Vilna.

Zdziechowski 1939: Zdziechowski, Marian. 1939. Widmo przyszłości. Szkice historyczno-polityczne. [The Spectre of the future. Historical-political Essays]. Vilna.

 

 

 

do góry