Nawigacja

Dodatki historyczne do prasy

„Nierozliczone zbrodnie” – dodatek historyczny do „Gazety Polskiej Codziennie” (13 grudnia 2022)

  • „Nierozliczone zbrodnie” – dodatek historyczny do „Gazety Polskiej Codziennie” (13 grudnia 2022)
    „Nierozliczone zbrodnie” – dodatek historyczny do „Gazety Polskiej Codziennie” (13 grudnia 2022)

Zapraszamy do lektury dodatku prasowego w 41. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W dodatku:

  • dr Karol Nawrocki: „Nierozliczone zbrodnie”
  • Wywiad z prok. Andrzejem Pozorskim, dyrektorem Głównej Komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępcą Prokuratora Generalnego: „Robimy co w naszej mocy, by oddać sprawiedliwość ofiarom komunistycznego reżimu”
  • dr Sebastian Pilarski: „W służbie zbrodniczego systemu”
  • prok. Przemysław Cieślik: „Zadośćuczynić ofiarom i ich rodzinom”
do góry